xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

 • agriculture

  Bujqësi

  Produktet Xypex luajnë një rol kyç për të hidroizoluar dhe mbrojtur betonin ndaj depërtimit të ujit për shkak të presionit hidrostatik, dhe sulmit agresiv kimik - probleme që zakonisht ndërlidhen me jetën e zvogëluar të strukturave bujqësore të betonit.

 • dams

  Digat & Ujitje

  Integriteti strukturor i digave të betonit dhe strukturave të ujitjes varet nga mbrojtja e përforcimit të çelikut nga korrozioni. Hidroizolimi i papërshtatshëm, çarjet, dështimi i nyjeve, sulmi kimik, reaksioni alkal-agregat dhe gërryesit janë probleme që do të rezultojnë në përkeqësimin e betonit. Në afat të shkurtër kjo mund të rezultojë në humbje të ujit, ulje të rrjedhës së ujit dhe kosto të paplanifikuara për mirëmbajtje.

 • industry

  Struktura industriale

  Strukturat e betonit industrial janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj presionit hidrostatik, sulfateve, klorureve dhe kimikateve të tjera agresive. Pa mbrojtje të përshtatshme, integriteti strukturor i betonit rrezikohet së shpejti, duke rezultuar në përpjekje të shtrenjta për riparim dhe jetëgjatësi të shkurtuar.

 • power

  Energji & Shërbime

  Për shkak të natyrës së tyre, strukturat e betonit në fushën e energjisë dhe shërbimeve mund të rrezikohen seriozisht nga presioni hidrostatik dhe sulmi kimik. Pa një mbrojtje të përshtatshme, integriteti strukturor rrezikohet së shpejti, duke rezultuar në përpjekje të shtrenjta për riparim dhe jetëgjatësi të shkurtuar.

 • bridges

  Urat

  Urat e betonit të armuar janë vazhdimisht nën sulm nga efektet shkatërruese të lagështisë dhe gërryerjes së shkaktuar nga kloruri. Pa një mbrojtje të përshtatshme, integriteti strukturor i urës rrezikohet së shpejti, duke rezultuar në përpjekje të shtrenjta për riparim dhe jetëgjatësi të shkurtuar.

 • marine

  Strukturat detare

  Strukturat detare të betonit janë vazhdimisht nën sulm nga efektet shkatërruese të lagështisë dhe gërryerjes së shkaktuar nga kloruri. Pa një mbrojtje të përshtatshme, integriteti strukturor i strukturae detare rrezikohet së shpejti, duke rezultuar në përpjekje të shtrenjta për riparim dhe jetëgjatësi të shkurtuar.

 • water-treatment

  Impiantet për trajtim të ujit

  Integriteti strukturor i rezervuarëve në impiantet e trajtimit të ujit varet tërësisht nga mbrojtja e çelikut nga korrozioni. Xypex ka një përvojë të gjerë në hidroizolimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunale, dhe njihet si një lojtar kryesor në industrinë e trajtimit të ujit.

 • foundations

  Themelet e përgjithshme në ndërtim

  Integriteti strukturor i themeleve të ndërtimeve, qoftë i thellë apo i cekët, mund të rrezikohet seriozisht nga presioni hidrostatik dhe rrjedhjet e ujit të shoqëruara me shtresa të larta uji. Teknologjia kristalore jo-toksike e Xypex mbron mijëra themele në të gjithë botën.

 • wwtp

  Mbledhja dhe trajtimi i ujërave të zeza

  Korrozioni i shkaktuar nga mikrobet dhe infiltrimi i ujit janë dy problemet kryesore të zakonshme për mbledhjen e ujërave të zeza dhe strukturat e trajtimit të ujërave të zeza. Teknologjia jonë kristalore Xypex është e përdëftuar në strukturat e rehabilituara, si dhe në strukturat e reja për mbledhjen e ujërave të zeza dhe trajtimin e tyre dhe konsiderohet si më e mira në trajtimin e sulmit kimik në kushte të rënda biokimike si dhe duke rezistuar në infiltrimin e ujit edhe nën presionin ekstrem hidrotostatik.

 • tunnels

  Tunelet

  Për shkak të natyrës dhe vendndodhjes së tyre, tunelet mund të rrezikohen seriozisht nga presioni hidrostatik dhe rrjedhjet e ujit të shoqëruara me shtresa të larta uji. Xypex ka një rekord të gjerë gjurmësh në hidroizolimin dhe mbrojtjen e tuneleve.

Scroll to top