xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

  • admix-brochure

    Seria C Admix

    Xypex Admix është një produkt special që i shtohet betonit gjatë përzierjes. Performanca e tij tejkalon metodat e tjera për shkak të aftësisë së tij unike për t'u bërë pjesë integrale e matricës së betonit. Duke përdorur teknologjinë kristalore Xypex të njohur botërisht, Xypex Admix mbyll rrugët kryesore përmes së cilëve uji dhe kimikatet agresive depërtojnë, sulmojnë dhe përfundimisht kërcënojnë integritetin afatgjatë të strukturës së betonit.

Scroll to top