xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

Gjenipërgjigje për pyetje të shpeshtanë lidhje me Xypex, përfshirë informacionin në lidhje me instalimin, produktet, teknologjinë kristalore dhe shumë më tepër.

 1. A e mbron Xypex betonin nga dëmtimet e ngrirjes/shkrirjes? View
 2. A e mbron Xypex çelikun përforcues? View
 3. A është Xypex toksik? View
 4. A ka Xypex ndonjë efekt negativ te betoni? View
 5. A mund të përdoret Xypex kundër presionit ekstrem hidrostatik? View
 6. A përdoret Xypex për të hidroizoluar çarjet, nyjet e dëmtuara dhe defektet tjera në beton? View
 7. Çfarë e bën unik Xypex? View
 8. Cilat janë disa aplikime tipike Xypex? View
 9. Në çfarë formash është në dispozicion teknologjia kristalore Xypex? View
 10. Sa rezistent është betoni i trajtuar me Xypex ndaj kimikateve agresive? View
 11. Sa thellë formimi kristalor Xypex depërton në beton? View
 12. Sa zgjat Xypex? View
 13. Si dallon Xypex nga produktet e tjera? View
Scroll to top