xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

 • Xypex Patch'n Plug pail

  Patch'n Plug

  Xypex Patch'n Plug është një përzierje çimentoje hidraulike me projektim të veçantë, me stabilizim të shpejtë, pa tkurrje, me forcë të lartë lidhëse për meremetimin dhe riparimin e betonit. Patch’n Plug ndalon rrjedhjen e ujit në pak sekonda dhe përdoret për izolimin e plasaritjeve, vrimave të armaturës dhe defekte të tjera në beton.
  5
  eac51fe2-d17c-4ffc-ab57-a4845fe77436
 • Xypex FCM 80 box bottle kit

  FCM 80

  FCM 80 është projektuar specifikisht për riparimin e plasaritjeve nga lëvizjet, izolimin e pjesëve të bashkimeve të konstruksioneve, riparimin e betonit të degraduar, dhe hidroizolimin e strukturave të betonit. Ai ka karakteristika të jashtëzakonshme në ngjitje dhe zgjatje dhe shpesh përdoret së bashku me sistemin e hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit të Xypex. FCM është produkt bikomponent që përbëhet nga një dispersion i specializuar polimer i lëngshëm dhe një pluhur çimentoje. Këta komponentë përzihen pak përpara aplikimit.
  6
  6b570967-fb06-4df1-a12f-27fd921072d9
 • Xypex Gamma Cure bottle

  Gamma Cure

  Xypex Gamma Cure është një agjent polimerizues i projektuar specifikisht për produktet hidroizoluese kristaline të Xypex. Ai mund të përdoret si alternativë ndaj polimerizimit me ujë për disa aplikime të Xypex, si dhe për të përshpejtuar procesin e kristalizimit të Xypex. Xypex Gamma Cure vepron si ngadalësues i avullimit përmes ruajtjes së sasisë maksimale të lagështirës në shtresën e Xypex. Ai shërben gjithashtu edhe si katalizator për reaksionin me trajtimin hidroizolues kristalin të Xypex. Ai është produkt që vetëshpërbëhet (2 – 3 ditë) pa formuar cipë.
  7
  0642b99a-8d86-46a0-989f-71465db06745
Scroll to top