xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

 • Xypex Concentrate pail

  Concentrate

  Xypex Concentrate është produkti më aktiv kimik brenda sistemit të hidroizolimit kristalin të Xypex. Kur përzihet me ujë, ky pluhur në ngjyrë gri të çelur aplikohet si shtresë llaçi çimentoje te betoni me shkallë të lartë ose të ulët, qoftë si shtresë e vetme apo si shtresa e parë e një aplikimi me dy shtresa. Ai gjendet edhe i përzier në formën e Dry-Pac për izolimin e pjesëve lidhëse në konstruksione, për riparimin e plasaritjeve, lidhjeve defektoze të ndërtimit dhe strukturave poroze.
  1
  fe3036f8-28b7-4840-a75b-4873ea8cf588
 • Xypex Modified pail

  Modified

  Xypex Modified mund të aplikohet si shtresë e dytë për të përforcuar Xypex Concentrate, ose aplikohet e vetme për hidroizolimin e pjesës së jashtme të mureve të themeleve. E aplikuar si shtresë e dytë, Xypex Modified përforcon strukturën kimike të Xypex Concentrate aty ku nevojiten dy shtresa dhe krijon një sipërfaqe më të fortë. Aty ku nevojitet hidroizolim, mund të përdoret një shtresë e vetme Modified si alternativë ndaj emulsioneve me spërkatje/katran.
  2
  75475298-9b6c-46ff-82c5-0593327a3785
Scroll to top