xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

  • xypex concentrate ds-series pail

    Concentrate DS-1

    Xypex Concentrate DS-1 (Xypex "Dryshake") përzihet në sipërfaqen horizontale të betonit të sapo derdhur. Concentrate DS bëhet pjesë integrale e sipërfaqes së betonit duke eliminuar kështu problemet që shoqërojnë normalisht veshjet (p.sh. rrjepje, pluhura, rënie e shtresave dhe delaminim). Kimikatet aktive reagojnë me lagështirën e betonit të freskët duke shkaktuar një reaksion katalitik i cili gjeneron një formacion kristalin të patretshëm brenda poreve dhe rrugëve kapilare të betonit. Concentrate DS-1 është i formuluar në mënyrë specifike për hidroizolim dhe për të ofruar mbrojtje nga lëndët kimike agresive.
    4
    9d382510-e5f8-45b8-ae24-5e8ee966de38
Scroll to top