xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

Xypex është unik. Natyra kristalore e sistemit të hidroizolimit Xypex mundëson shumë avantazhe të aplikimit ndaj produktet tradicionale mbrojtëse.

advantages-banner

Xypex është i ndryshëm

Xypex është i ndryshëm. Natyra kristalore e sistemit të hidroizolimit Xypex mundëson shumë avantazhe të aplikimit ndaj produktet tradicionale

 • Xypex nuk kërkon një sipërfaqe të thatë; në fakt, është e nevojshme një sipërfaqe e lagësht.
 • Xypex nuk kërkon mot të thatë që të aplikohet.
 • Xypex nuk kërkon përgatitje paraprake të sipërfaqes ose nivelizim para aplikimit që kushton shtrejntë.
 • Nuk mund të shpohet, të shqyhet ose të ndahet te shtresat.
 • Nuk ka nevojë për mbrojtje gjatë rimbushjes ose gjatë vendosjes së çelikut, rrjetëve nga teli ose materialeve tjera.
 • Mund të aplikohet në secilën anë të një sipërfaqeje prej betoni - ana negative ose ana pozitive (ana e presionit të ujit).
 • Xypex nuk ka nevojë për mbyllje, mbështjellje dhe lëmim të shtresave te qoshet, skajet ose midis membranave.
 • Kushton më pak sesa shumica e metodave të tjera.

Avantazhet e aplikimit

Sistemi kristalor Xypex për hidroizolimin e betonit është thelbësisht i ndryshëm nga produktet tradicionale mbrojtëse - si membranat dhe veshjet me çimento.

Shqyrtoni këto ndryshime:

 • Xypex krijon një strukturë kristalore të thellë në poret dhe traktet kapilare të masës së betonit për të parandaluar depërtimin e ujit dhe kimikateve agresive. Nga ana tjetër, produktet tradicionale mbrojtëse funksionojnë vetëm në sipërfaqen e betonit.
 • Meqenëse Xypex nuk është i varur nga ngjitja në sipërfaqe për të arritur efektin e tij të hidroizolimit, është rezistent ndaj presionit ekstrem hidrostatik.
 • Do të mbyll mikro-çarjet statike deri në 0.5 mm.
 • Nuk ka probleme dëmtimi siç kanë membranat.
 • Xypex është i përhershëm dhe riaktivizohet në prani të ujit.
Scroll to top