2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Проекти
  Општи градежни темели

  ARIA Residence & Spa

  Битола Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелни плочи, подрумски ѕидови и лифтовски јадра во 1050,0м3 или употребени 3150,0 кг Xypex Admix C 1000 NF.
  Структури кои задржуваат вода

  Амбасада на САД Македонија

  Скопје Премачкување со Xypex Concentrate & Xypex Modify - санација на ѕидови на резервоари Xypex Concentrate & Xypex Modify & Patch’n Plug 850 m2 ~ 900 кг. 
  Општи градежни темели

  Аура Фарм

  Демир Капија Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелна плоча од 387 м3 или употребени 1168,0 кг Xypex Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Бизнис центар Елан Пропертис

  Скопје , Македонија Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови и лифтовски јадра подземна гаража од објектот од 1,2,3 дела во бетон во 1100.0 м3 или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Бортас | Станбен комплекс

  Скопје Хидроизолација со кристализација со премаз Xypex Concentrate изработена над подземен гаражен дел- надворешно паркиралиште каде имаше протекување Xypex Concentrate беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани со премаз се површини од 1500 + 800 m2 употребено 2000,0 kg Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Деловен објект СМС

  Скопје Хидроизолација со кристализација со употреба на премаз Xypex Concentrate употребено на кровна плоча на комерцијална зграда со површина од 250м2 премачкана со 250кг Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Деловен Центар Мерцедес

  Скопје Хидроизолација со кристализација со употреба на премаз Xypex Concentrate употребено на кровна плоча 879 м2 и плочана приземје 956,0 м2 со вкупна површина од 1850 м2 и санација на лифтовски јадра или вкупно употребено 1950,0кг Xypex Concentrate , Patch’n Plug,
  Индустриски структури

  Индустриски објект Глобал Импакт

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF на 4500м2,подна плоча кај магацин и административна зграда употребени 900,0м3 бетон или употребени 2700.0 кг адитив Xypex Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Кам маркет | Кам мол

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелна плоча и подрумски ѕидови во подземни гаражи – 2 нивоа од објектот во 2520,0м3 бетон или употребени 7560,0кг Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Кипер Маркет Драчево

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF
  Хидроизолација на темелна плоча од 325 м3 или употребено 975,0 кг Xypex Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Лимак | Хотел и Бизнис центар Скопје

  Skopje Хидроизолација на темелна плоча и подрумски ѕидови во подземни гаражи на површина од 2100 м3 или 6300 кг Xypex Admix.
  Општи градежни темели

  МавровО2 комплекс

  Маврово, Македонија Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови и лифтовски јадра зa 1 и 2 фаза од 9 објекти во 1,322.0м3 бетон или вкупно употребено 3,966.0кг Admix C1000 NF.
  Структури кои задржуваат вода

  Магацински објект Кола

  Skopje Хидроизолација со кристализација со употреба Xypex Admix C1000 NF во 160 m3 бетон и премаз со Xypex Modify & Xypex Concentrate, на зидови, против пожарен базен 1431,0м2. Премаз на надворешните ѕидови, столбови и базен - употребени 1431,0 кг Xypex Concentrate & Xypex Modify.
  Општи градежни темели

  Настел | Печатница Гоце Делчев

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF како хидроизолација на темели и подрумски ѕидови во подземни гаражи.
  Општи градежни темели

  Настел | Станбен комплекс Тафталиџе

  Скопје Примена на Xypex Concentrate на темелите и подрумските ѕидови на подземниот паркинг на стамбениот комплекс.
  Општи градежни темели

  Настел| Бизниц центар Печатница

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темели и подрумски ѕидови , подна плоча и подземна гаража од објектот во 946.0m3 бетон , употребени 2838,0 кг со Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација со премаз Xypex Concentrate на површина на 1000 м2 подрумски зидови или употре.
  Општи градежни темели

  НастелIСтамбен комплекс Тафталиџе

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелите и подрумските ѕидови на подземниот паркинг на стамбениот комплекс од 1000,0 м2 од објектот во 290m3 бетон , употребени 870,0 кг Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација со премаз Xypex Concentrate на површина на 1000 м2 подрумски зидови или употребени 1000.0кг премаз Xypex Concentrate.
  Структури кои задржуваат вода

  Патишка Река, Македонија

  Скопје Премаз на ѕидови со Xypex Concentrate за заштита од мрзнење на површина од 200 м1.
  Општи градежни темели

  Санација на кровна плоча | Флоростат Водно

  Скопје Санација на кровна плоча од внатрешна, негативна и позитивна страна на инвеститорот. Примената на горната страна е врз бетонска кошулка на површина од 500 м2.
  Општи градежни темели

  СМС | Станбена зграда Скопје

  Скопје, Македонија Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелни плочa подрумски ѕидови и лифтовски јадра нa објектот во 1,122.0 м3 бетон или употребени 3,366.0 кг.
  Општи градежни темели

  Станбен комплекс Ветрило

  Skopje Хидроизолација на кровни плочи и тераси на површина од 2000 м2 со Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Станбен комплекс Ветрило 1

  Скопје Хидроизолација со кристализација со употреба на премаз Xypex Concentrate, на кровни плочи и тераси на површина од 1000 м2 или употребени 1000 кг Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Станбен комплекс Ветрило 2

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темели и плоча од 213 м3 бетон употребено 640,0 кг Xypex Admix C1000 NF.
  Општи градежни темели

  Станбена зграда

  Скопје Извршена е поправка на два отвора за лифт каде што постоело протекување. Дното на отворите за лифт беше 50 cm под нивото на водата. По подготовката, блокот и ѕидовите беа успешно третирани со Xypex Concentrate и Xypex Patch’n Plug.
  Општи градежни темели

  Станбена зграда | Злокуќани

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF и Xypex Concentrate на темелна плоча, темелни ѕидови, базен за пливање, плоча и ѕидови над подземен паркинг простор.
  Општи градежни темели

  Хотел Апарт - Градска куќа Официрски дом

  Скопје Адитив за водоотпорност на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF за блок II во 128.5m3 бетон ~ 640м3 , за блок III во 508,0 m3 бетон вкупно употребено 1920.0кг Xypex Admix C-1000 NF.Систем на бела када . Xypex Concentrate, премаз на второто ниво под земја, употреба и на првото подземно ниво на 782 m2 или~800кг
  Општи градежни темели

  Хотел Ибис

  Скопје Примена на Xypex Concentrate на спојот помеѓу бетонска плоча и ѕид како превенција против пенетрација на вода и санација на веќе настанато протекување.
  Општи градежни темели

  Хотел Лимак Скопје IБизнис Центар

  Скопје Адитив за водоотпорнст на бетонот со кристализаија Xypex Admix C1000 NF Хидроизолација на темелна плоча, подрумски ѕидови и подземни гаражи --2 нивоа од објектот во 2813,0 м3 или вкупно употребени 8439,0кг - Xypex Admix C1000 NF.

Scroll to top