2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Проекти
  Структури кои задржуваат вода

  Амбасада на САД Македонија

  Скопје Премачкување и санација на внатрешните ѕидови на резервоар за вода за пиење.
  Општи градежни темели

  Деловен објект Chelsey Business Center

  Skopje Кровна плоча на комерцијална зграда со површина од 250 м2 премачкана со 250 кг Xypex Concentrate.
  Индустриски структури

  Индустриски објект Глобал Импакт

  Skopje Изработка на подна плоча со 880 кг адитив Xypex Admix на површина од 4500 м2.
  Општи градежни темели

  Кам маркет | Кам мол

  Skopje Хидроизолација на темелна плоча и подрумски ѕидови во подземни гаражи на површина од 2400 м3 или 7200 кг Xypex Admix.
  Општи градежни темели

  Лимак | Хотел и Бизнис центар Скопје

  Skopje Хидроизолација на темелна плоча и подрумски ѕидови во подземни гаражи на површина од 2100 м3 или 6300 кг Xypex Admix.
  Индустриски структури

  Магацински објект Кола

  Skopje Премаз на надворешните ѕидови со Xypex Concentrate на површина од 2000 м2.
  Општи градежни темели

  Настел | Печатница Гоце Делчев

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF како хидроизолација на темели и подрумски ѕидови во подземни гаражи.
  Општи градежни темели

  Настел | Станбен комплекс Тафталиџе

  Скопје Примена на Xypex Concentrate на темелите и подрумските ѕидови на подземниот паркинг на стамбениот комплекс.
  Општи градежни темели

  Санација на кровна плоча | Флоростат Водно

  Скопје Санација на кровна плоча од внатрешна, негативна и позитивна страна на инвеститорот. Примената на горната страна е врз бетонска кошулка на површина од 500 м2.
  Општи градежни темели

  Станбен комплекс Боритас

  Скопје Две ново-изградени паркиралишта на приземјето беа третирани со Xypex Concentrate. Тие се изградени над подземното паркиралиште каде што е забележано одредено протекување. Xypex беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани се површини од 1 500 + 800 m2 користејќи 2000 kg Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Станбен комплекс Ветрило

  Skopje Хидроизолација на кровни плочи и тераси на површина од 2000 м2 со Xypex Concentrate.
  Општи градежни темели

  Станбена зграда

  Скопје Извршена е поправка на два отвора за лифт каде што постоело протекување. Дното на отворите за лифт беше 50 cm под нивото на водата. По подготовката, блокот и ѕидовите беа успешно третирани со Xypex Concentrate и Xypex Patch’n Plug.
  Општи градежни темели

  Станбена зграда | Злокуќани

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF и Xypex Concentrate на темелна плоча, темелни ѕидови, базен за пливање, плоча и ѕидови над подземен паркинг простор.
  Општи градежни темели

  Хотел Ибис

  Скопје Примена на Xypex Concentrate на спојот помеѓу бетонска плоча и ѕид како превенција против пенетрација на вода и санација на веќе настанато протекување.
  Општи градежни темели

  Хотел Мериот

  Скопје Систем на бела када со употреба на Xypex Admix C-1000 NF на второто ниво под земја и употреба на Xypex Concentrate како премаз на првото подземно ниво.

Scroll to top