2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

Најдете одговори на вообичаени прашања за „Xypex“, вклучувајќи информации за примената, производите, технологијата за кристализација и друго.

 1. Во кои облици е достапна технологијата „Xypex Crystalline“? View
 2. Дали „Xypex“ го штити армираниот челик? View
 3. Дали „Xypex“ го штити бетонот од оштетувања при замрзнување/одмрзнување? View
 4. Дали „Xypex“ е токсичен? View
 5. Дали „Xypex“ може да се употреби против екстремен хидростатички притисок? View
 6. Дали „Xypex“ предизвикува некаков несакан ефект врз бетонот? View
 7. Дали „Xypex“ се употребува за хидроизолација на пукнатини, дефектни споеви и други дефекти кај бетонот? View
 8. Како „Xypex“ се разликува од други производи? View
 9. Кои се некои од карактеристичните примени на „Xypex“? View
 10. Колку длабоко навлегува обликувањето на кристали „Xypex“ во бетонот? View
 11. Колку долго трае „Xypex“? View
 12. Колку е отпорен бетонот третиран со „Xypex“ на агресивни хемиски супстанции? View
 13. Што е тоа што го прави „Xypex“ уникатен? View
Scroll to top