2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Admix C-500, C-1000

  Admix C-500 NF & C-1000 NF

  Xypex Admix се додава во бетонската смеса во моментот на мешањето за од самиот старт да го направи бетонот водоотпорен и да го заштити. Неговата изведба ги надминува другите методи поради неговата уникатна способност да станува вистински составен дел од бетонската матрица. Admix C-Series е специјално формулиран за да задоволува разновидни проектни и температурни услови.

  Погледнете го видеозаписот 
  3
  13f0ed89-b364-4977-85ec-8ff08d50323f
Scroll to top