2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Xypex Concentrate pail

  Concentrate

  Xypex Concentrate е хемиски најактивниот производ во рамките на Xypex Crystalline Waterproofing System. При мешање со вода, овој светло-сив прав се нанесува како слој од цементна смеса на бетон од понизок или повисок степен, или како единечен слој или како прв слој при двојното нанесување слој. Исто така, се меша во форма на Dry-Pac за пополнување појаси во градежни споеви, или за поправка на пукнатини, оштетени градежни споеви и разјадување на бетонот.
  1
  bcbfb16a-58ed-4b31-9558-d6464e49b064
 • Xypex Modified pail

  Modified

  Xypex Modified може да се нанесува како втор слој за засилување на Xypex Concentrate или да се нанесува независно за да ја заштити надворешноста на ѕидовите на темелите од влага. Кога се нанесува како втор слој, Xypex Modified хемиски го засилува Xypex Concentrate се користи кога се неопходни два слоја и создава поцврст завршеток. Каде што е потребно да се изведе заштита од влага, може да се употреби единечен слој на Modified како алтернатива на емулзија со спреј/катран.
  2
  a95b8729-1ffb-498c-962a-d502d78cb632
Scroll to top