2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Xypex Patch'n Plug pail

  Patch'n Plug

  Xypex Patch'n Plug претставува специјално дизајнирана, хидраулична цементна смеса со можност за брзо поставување, која не се стеснува, има цвста кохезија и се користи за крпење и поправки на бетон. Patch’n Plug го запира текот на водата за неколку секунди и се користи за пополнување пукнатини, дупки и други неправилности во бетонот.
  5
  33cc2c65-6911-41b2-8163-2d66f5f0e5cb
 • Xypex FCM 80 box bottle kit

  FCM 80

  FCM 80 е специјално дизајниран за поправање пукнатини кои се предмет на движење, пополнување градежни споеви, обнова на бетон со опаднат квалитет и заштита на бетонски структури од вода. Има исклучителни карактеристики на адхезивност и елонгација, и често се користи во комбинација со Xypex Crystalline Concrete Waterproofing and Protection System. FCM претставува двокомпонентен производ кој се состои од дисперзија на специјализиран течен полимер и цементнен прав. Овие компоненти се мешаат веднаш пред нивното нанесување.
  6
  53c974cb-6022-4c7b-b164-4df0869f67a5
 • Xypex Gamma Cure bottle

  Gamma Cure

  Xypex Gamma Cure е средство за стврднување дизајнирано конкретно за производите Xypex crystalline waterproofing. Може да се користи како алтернатива на стврднување со вода за одредени примени на Xypex и за забрзување на процесот на кристализација на Xypex. Xypex Gamma Cure делува како забавувач на испарувањето преку одржување на максималното количество влага во слојот Xypex. Тој, исто така, делува како катализатор во реакцијата со третман со Xypex crystalline waterproofing. Тој е самопотрошувачки производ (2 - 3 дена) кој не создава наслаги.
  7
  ffc138fd-00b3-48a7-836b-40eded5a9181
Scroll to top