2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

  • xypex concentrate ds-series pail

    Concentrate DS-1

    Xypex Concentrate DS-1 (производ за „суво мешање“ на Xypex) се замешува во хоризонталната површина на свежо нанесен бетон. Concentrate DS станува составен дел на бетонската површина, со тоа отстранувајќи ги проблемите кои вообичаено се поврзуваат со премазите (на пример, промени на обемот, запрашување, ронење и деламинација). Активните хемиски супстанции реагираат со влагата во свежиот бетон предизвикувајќи каталитичка реакција која создава нерастворливи кристални структури внатре во порите и капиларните канали на бетонот. Concentrate DS-1 е конкретно наменет за заштита од вода и агресивни хемиски супстанции.
    4
    a2b6108a-6ef0-41f0-8578-c91c1352f092
Scroll to top