2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

 • Xypex Concentrate pail

  Concentrate

  Xypex Concentrate е хемиски најактивниот производ во рамките на Xypex Crystalline Waterproofing System. При мешање со вода, овој светло-сив прав се нанесува како слој од цементна смеса на бетон од понизок или повисок степен, или како единечен слој или како прв слој при двојното нанесување слој. Исто така, се меша во форма на Dry-Pac за пополнување појаси во градежни споеви, или за поправка на пукнатини, оштетени градежни споеви и разјадување на бетонот.
  1
  bcbfb16a-58ed-4b31-9558-d6464e49b064
 • Xypex Modified pail

  Modified

  Xypex Modified може да се нанесува како втор слој за засилување на Xypex Concentrate или да се нанесува независно за да ја заштити надворешноста на ѕидовите на темелите од влага. Кога се нанесува како втор слој, Xypex Modified хемиски го засилува Xypex Concentrate се користи кога се неопходни два слоја и создава поцврст завршеток. Каде што е потребно да се изведе заштита од влага, може да се употреби единечен слој на Modified како алтернатива на емулзија со спреј/катран.
  2
  a95b8729-1ffb-498c-962a-d502d78cb632
 • Admix C-500, C-1000

  Admix C-500 NF & C-1000 NF

  Xypex Admix се додава во бетонската смеса во моментот на мешањето за од самиот старт да го направи бетонот водоотпорен и да го заштити. Неговата изведба ги надминува другите методи поради неговата уникатна способност да станува вистински составен дел од бетонската матрица. Admix C-Series е специјално формулиран за да задоволува разновидни проектни и температурни услови.

  Погледнете го видеозаписот 
  3
  13f0ed89-b364-4977-85ec-8ff08d50323f
 • xypex concentrate ds-series pail

  Concentrate DS-1

  Xypex Concentrate DS-1 (производ за „суво мешање“ на Xypex) се замешува во хоризонталната површина на свежо нанесен бетон. Concentrate DS станува составен дел на бетонската површина, со тоа отстранувајќи ги проблемите кои вообичаено се поврзуваат со премазите (на пример, промени на обемот, запрашување, ронење и деламинација). Активните хемиски супстанции реагираат со влагата во свежиот бетон предизвикувајќи каталитичка реакција која создава нерастворливи кристални структури внатре во порите и капиларните канали на бетонот. Concentrate DS-1 е конкретно наменет за заштита од вода и агресивни хемиски супстанции.
  4
  a2b6108a-6ef0-41f0-8578-c91c1352f092
 • Xypex Patch'n Plug pail

  Patch'n Plug

  Xypex Patch'n Plug претставува специјално дизајнирана, хидраулична цементна смеса со можност за брзо поставување, која не се стеснува, има цвста кохезија и се користи за крпење и поправки на бетон. Patch’n Plug го запира текот на водата за неколку секунди и се користи за пополнување пукнатини, дупки и други неправилности во бетонот.
  5
  33cc2c65-6911-41b2-8163-2d66f5f0e5cb
 • Xypex FCM 80 box bottle kit

  FCM 80

  FCM 80 е специјално дизајниран за поправање пукнатини кои се предмет на движење, пополнување градежни споеви, обнова на бетон со опаднат квалитет и заштита на бетонски структури од вода. Има исклучителни карактеристики на адхезивност и елонгација, и често се користи во комбинација со Xypex Crystalline Concrete Waterproofing and Protection System. FCM претставува двокомпонентен производ кој се состои од дисперзија на специјализиран течен полимер и цементнен прав. Овие компоненти се мешаат веднаш пред нивното нанесување.
  6
  53c974cb-6022-4c7b-b164-4df0869f67a5
 • Xypex Gamma Cure bottle

  Gamma Cure

  Xypex Gamma Cure е средство за стврднување дизајнирано конкретно за производите Xypex crystalline waterproofing. Може да се користи како алтернатива на стврднување со вода за одредени примени на Xypex и за забрзување на процесот на кристализација на Xypex. Xypex Gamma Cure делува како забавувач на испарувањето преку одржување на максималното количество влага во слојот Xypex. Тој, исто така, делува како катализатор во реакцијата со третман со Xypex crystalline waterproofing. Тој е самопотрошувачки производ (2 - 3 дена) кој не создава наслаги.
  7
  ffc138fd-00b3-48a7-836b-40eded5a9181
Scroll to top