xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

 • agriculture

  Poľnohospodárstvo

  Výrobky Xypex hrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vodonepriepustnosti a ochrany betónu pred prienikom v dôsledku hydrostatického tlaku a agresívnych chemikálií – ide o problémy, ktoré sa zvyčajne spájajú s obmedzenou životnosťou betónových stavieb v poľnohospodárstve.

 • dams

  Priehrady a zavlažovanie

  Štrukturálna integrita betónových priehrad a zavlažovacích stavieb závisí od ochrany oceľovej výstuže pred koróziou. Nedostatočné zabezpečenie vodonepriepustnosti, praskliny, zlyhanie spojov, pôsobenie chemikálií, reakcia alkalických agregátov a obrúsenie sú problémy, ktoré majú za následok rozpadanie betónu. Krátkodobo to môže viesť k prerušeniam dodávky vody, obmedzení toku vody a neplánovaným výdavkom na údržbu.

 • industry

  Priemyselné stavby

  Priemyselné betónové stavby sú neustále vystavované hydrostatickému tlaku, sulfátom, chloridom a ďalším agresívnym chemikáliám. Bez vhodného ošetrenia dochádza čoskoro k narušeniu integrity betónu, čo neraz vedie k nákladným snahám o obnovu a skrátenej životnosti.

 • power

  Energetika a inžinierske siete

  Vzhľadom na samotnú povahu elektrárenských stavieb a stavieb inžinierskych sietí môže dochádzať k veľmi vážnemu poškodeniu hydrostatickým tlakom a chemickými látkami. Bez vhodného ošetrenia dochádza čoskoro k narušeniu integrity betónu, čo neraz vedie k nákladným snahám o obnovu a skrátenej životnosti.

 • bridges

  Mosty

  Betónové mosty s výstužami musia neustále odolávať ničivým účinkom vlhkosti a korózie spôsobovanej chloridom. Bez správnej ochrany mostu dochádza čoskoro k narušeniu jeho integrity, čo neraz vedie k nákladným snahám o obnovu a skrátenej životnosti.

 • marine

  Námorné stavby

  Námorné stavby z vystuženého betónu musia neustále odolávať ničivým účinkom vlhkosti a korózie spôsobovanej chloridom. Bez správnej ochrany námorných stavieb dochádza čoskoro k narušeniu ich integrity, čo neraz vedie k nákladným snahám o obnovu a skrátenej životnosti.

 • water-treatment

  Zariadenia na spracovanie vôd

  Štrukturálna integrita zásobovacích nádrží v zariadeniach na spracovanie vôd závisí výlučne od ochrany oceľovej výstuže pred koróziou. Spoločnosť Xypex má rozsiahle skúsenosti v oblasti zabezpečovania vodonepriepustnosti a ochrany obecnej infraštruktúry a je považovaná za kľúčového hráča v odvetví spracovania vôd.

 • foundations

  Všeobecné stavebné základy

  Štrukturálna integrita základov stavieb (či už hlbších alebo plytších) môže byť vážne poškodená hydrostatickým tlakom a únikmi vody spojenými s vysokými hladinami podzemných vôd. Netoxická technológia kryštalizácie od spoločnosti Xypex chráni tisícky základov na svete.

 • wwtp

  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  Dva hlavné problémy v oblastí stavieb na zhromažďovanie odpadových vôd a ich spracovanie sú korózia spôsobená mikróbmi a infiltrácia vôd. Naša technológia Xypex Crystalline sa osvedčila v zrekonštruovaných, ako aj nových stavbách na zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd a je považovaná za najlepšiu v znášaní chemických látok v náročných biochemických prostrediach a bráni infiltrácii vôd aj pri extrémnom hydrostatickom tlaku.

 • tunnels

  Tunely

  Vzhľadom na samotnú povahu a umiestnenie tunelov im hrozí vážne riziko poškodenia hydrostatickým tlakom a únikmi vody, ktoré súvisia s vysokými hladinami podzemných vôd. Xypex má rozsiahle skúsenosti v oblasti zabezpečovania vodonepriepustnosti a ochrany tunelov.

 • DISTRIBÚTOR

  Drahomir Ilavsky

  Tel: 905-810-777
  E-mail
 • Prihlásiť sa na e-novinky
Scroll to top