xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

 • whitepaper precast

  Ochrana prefabrikovaných konštrukcií pre systémy odvodu a spracovania odpadových vôd pomocou kryštalickej technológie

  V kanalizačných systémoch, septikoch a iných chemicky namáhaných konštrukciách je možné fyzické aj chemické poškodenie betónu. Chemický útok je však oveľa bežnejší a má dve hlavné príčiny: útok kyselinou a útok síranom. V priemysle odpadových vôd sa mechanizmus pôsobenia kyseliny bežne označuje ako mikrobiálna korózia (MIC) – proces, pri ktorom sa sulfidy v odpadových vodách premieňajú biologickými reakciami na kyselinu sírovú. Zlúčeniny síry produkované touto reakciou prenikajú do betónovej konštrukcie a pomáhajú tak iniciovať síranovú koróziu.

 • whitepaper elevator

  Hydroizolácia výťahovej šachty pomocou kryštalickej technológie

  Výťahové šachty – betónové jímky, ktoré sa nachádzajú v časti dojazdov výťahových šácht pod kabínami výťahu – sú jednoduchým konštrukčným systémom, ale môžu byť veľmi náchylné na presak vody, čo priamo ovplyvní štrukturálnu a mechanickú integritu výťahového systému. Nasledujúca prípadová štúdia hodnotí rôzne metódy hydroizolácie výťahových šácht s ohľadom na ich spoľahlivosť, prístupnosť, údržbu a dlhodobú životnosť. Zvláštny dôraz sa kladie na kryštalickú hydroizoláciu a jej realizáciu ako dlhodobého riešenia v novostavbách a sanačných technikách pri opravách netesných existujúcich výťahových šácht.

 • whitepaper chloride

  Znižovanie environmentálnych vplyvov betónových konštrukcií s kryštalickou technológiou

  Životnosť betónovej konštrukcie je neoddeliteľne spojená s jej pevnosťou, odolnosťou a trvanlivosťou čo má vplyv na životné prostredie . Zvýšením úžitkových vlastností betónu a jeho životnosti sa zníži jeho vplyv na životné prostredie.

 • DISTRIBÚTOR

  Drahomir Ilavsky

  Tel: 905-810-777
  E-mail
 • Prihlásiť sa na e-novinky
Scroll to top