xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Pred viac než 50 rokmi preukázala skupina chemikov v spoločnosti Xypex Chemical Corporation pôsobivú vynaliezavosť, keď objavila technológiu, ktorá dokázala zmeniť spôsob ochrany betónu pred kvapalinami, ktoré ho poškodzujú.

tech-banner
Základom pre vývoj kryštalickej technológie Xypex bolo dôkladné pochopenie chemického a fyzikálneho zloženia betónu. Betón je pórovitý a sieť kapilár, ktorá je jeho prirodzenou súčasťou, umožňuje prenikanie vody a agresívnych chemikálií až ku konštrukčným prvkom, čo môže viesť ku korózii oceľovej výstuže, znehodnoteniu betónu a v konečnom dôsledku k ohrozeniu integrity konštrukcie. Výskumníci v spoločnosti Xypex rozpoznali príležitosť chemického ošetrenia betónu, ktoré by tieto kapiláry dokázalo vyplniť, čím by sa zabránilo prieniku vody a ostatných tekutín do betónovej konštrukcie z akéhokoľvek smeru.

Reaktívne chemikálie Xypex využívajú vodu pre chemickú difúziu na vstup do pórov a kapilár betónu, kde v prítomnosti vlhkosti vzniká katalytická reakcia reaktívnymi chemikáliami Xypex a vedľajšími produktmi hydratácie cementu. Pri tejto reakcii sa vytvára nová nerozpustná kryštalická štruktúra, vďaka ktorej sa betón stáva vodonepriepustným.

Skutočnosť, že kryštalická technológia Xypex je špecifikovaná a používaná v tisíckach rozmanitých projektov pre zabezpečenie vodonepriepustnosti a ochrany betónu po celom svete je svedectvom jej účinnosti. Technológia zabezpečovania vodonepriepustnosti kryštalizáciou bola myšlienkou, ktorá vznikla vďaka tomu, že chemici spoločnosti Xypex spochybňovali vlastnosti betónu a našli spôsob, ako ho zlepšiť. V tejto tradícii pokračujeme aj dnes.
 • Predstavenie kryštalickej technológie Xypex

  Základom vývoja kryštalickej technológie Xypex bolo úplné pochopenie chemického a fyzikálneho fungovania betónu. Betón je pórovitý. Jeho kapiláry podobajúce sa tunelom sú prirodzenou súčasťou tejto hmoty a umožňujú transfer vody a iných kvapalín.

  Výskumníci v spoločnosti Xypex vynašli možnosť chemickej úpravy, ktorá by vyplnila tieto kapiláry, vďaka čomu by nedochádzalo k vniknutiu vody a iných kvapalín z akéhokoľvek smeru. Táto integrálna štruktúra vypĺňa kapiláry a vďaka tomu je betón nepriepustný pre vodu a iné kvapaliny.
   
  2
 • Animácia kryštalickej technológie Xypex

  Spôsob, akým kryštalická technológia Xypex zabezpečuje vodonepriepustnosť a chráni betón, neustále vzbudzuje pozornosť a fascinuje výrobcov betónu a staviteľov po celom svete. Vďaka veľkému zväčšeniu jednej kapiláry na obrázku vidíte, ako Xypex preniká do betónu a ako katalytická reakcia vedie k vytvoreniu nerozpustných kryštálov a štruktúry betónu. Tým sa stáva betón permanentne nepriepustný pre vodu, dokonca aj v prípade mimoriadne vysokého hydrostatického tlaku.
  3
 • DISTRIBÚTOR

  Drahomir Ilavsky

  Tel: 905-810-777
  E-mail
 • Prihlásiť sa na e-novinky
Scroll to top