xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Hoci neplatí, že by sme sa neustále snažili mávať zelenou ekologickou vlajkou, Xypex a jeho ponuka výrobkov na dosiahnutie vodonepriepustnosti betónu pomocou kryštalizáciou mali k svojmu okoliu vždy vrelý vzťah.

 
sustain-banner

Naša prítomnosť vo vyše 90 krajinách počas vyše 50 rokov nám zabezpečila globálne pochopenie environmentálnych štandardov a očakávaní. Aj naďalej podporujeme programy, ako je ISO, a systémy hodnotenia stavieb, ako je LEED, ktoré potvrdzujú kvalitu výrobkov, firemnú zodpovednosť a zohľadňujú súčasné environmentálne výzvy. Pre Xypex sú lokálna prítomnosť a ekologickosť dlhodobými záväzkami.

Energetická účinnosť, výber materiálov, minimalizácia vplyvu na pracovisko a obmedzenie VOC – toto sú ekologické benefity, ktoré poskytujú výrobky Xypex stavebnému svetu. Pomáhajú tak dosiahnuť ekologickú udržateľnosť.

Obmedzenie materiálov a práce

Zabezpečovanie vodonepriepustnosti pomocou výrobkov Xypex sa dá realizovať vo forme prísady do betónu, čím sa eliminuje práca potrebná na aplikáciu membrán alebo náterov a výrazne sa tým tiež znižujú náklady na materiály.Recyklovanie betónu

Betón, ktorého vodonepriepustnosť sa zabezpečí pomocou výrobkov Xypex (nátery, suché vsypy alebo prísady), je plne recyklovateľný, zatiaľ čo betón, na ktorom je upevnená membrána, nie je možné recyklovať.Trvalé riešenie

Na rozdiel od membrán a ostatných povrchových náterov nie je možné betón, ktorého vodonepriepustnosť sa zabezpečí pomocou výrobkov Xypex, poškodiť prepichnutím, inštalácie výstuže, montáže debnenia a nehrozí mu postupná strata vodonepriepustnosti.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Výrobky Xypex, ktoré zabezpečujú vodonepriepustnosť kryštalizáciou neobsahujú VOC. Značne tým prekonávajú membrány nanášané vo forme tekutiny, ktoré obsahujú výrazné množstvo VOC.Redukcia CO2 v atmosfére

Keďže výroba cementu predstavuje významný zdroj CO2 v atmosfére, je kľúčové nájsť spôsoby, ako obmedziť spotrebu cementu. Fluidný popolček a náhrady trosky v betónovej zmesi si získali veľkú obľubu. Hydroizolačná kryštalická prísada do betónu Xypex Admix predstavuje účinný výrobok na zabezpečenie vodonepriepustnosti pre betóny, ktoré obsahujú fluidný popolček a troskové cementy.

  • DISTRIBÚTOR

    Drahomir Ilavsky

    Tel: 905-810-777
    E-mail
  • Prihlásiť sa na e-novinky
Scroll to top