xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

 • Projekty
  Všeobecné stavebné základy

  AKN Bánovce

  Bánovce Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží a revizních chodeb v rozsahu 3 291 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 154 bm.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  AKN Brodzany

  Brodzany Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží v rozsahu 1 680 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřeny systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 96 bm.
  Všeobecné stavebné základy

  AKN Galanta

  Galanta Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží a revizních chodeb. Na sanované povrchy byl nanesený dvojnásobný nátěr Xypex v rozsahu 2 005 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 207 bm.
  Všeobecné stavebné základy

  AKN Sereď, Šúrovce

  Surovce Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (stropních panelů, průvlaků, sloupů a kalichů) objektu akumulační nádrže dálkovodu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (ConcentrateModified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 952 m2.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  ČOV Bratislava- Petržalka

  Bratislava Plošné utěsnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Xypex Modified. Utěsnění trhlin materiálem Xypex Dry-Pac 715,0 bm. Zabezpečení plynonepropustnosti kopule materiálem Xypex FCM.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  ČOV Nitra

  Nitra Plošné utesnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Modified. Utěsnění pracovních spár a trhlin materiálem Xypex Dry-Pac a flexibilní cementovou membránou Xypex FCM 216,9 bm.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  ČOV Spišská Nová ves

  Spišská Nová Ves Předmětem realizace jsou práce na 19-ti stavebních objektech ČOV (nových i stávajících) v rozsahu: mechanické očištění betonových ploch, očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou, ošetření ocelových výztuží, sanace železobetonových konstrukcí a hydroizolace železobetonových konstrukcí materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Xypex Concentrate, Xypex Modified, Xypex Dry-Pac, Xypex Patch'n Plug).
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  ČOV Topoľčany

  Topoľčany Plošné utěsnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Modified a utesnění pracovných spár a trhlin materiálem Xypex Dry-Pac 62,2 bm.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  ČOV Zelenec

  Zelenec Plošné utěsnění nátěrem Xypex Concentrate a Modified. Utěsnění pracovních spár a trhlin prostředkem Xypex Dry-Pac v objemu 3 957,0 bm. Utěsnění svislých trhlin cementovou membránou Xypex FCM.
  Všeobecné stavebné základy

  ČS Alžbětin ostrov

  Komárno Sanace a hydroizolace nosných konstrukcí historického objektu čerpací stanice materiály Betosan (Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celková plocha takto ošetřených ploch byla 442 m2.
  Zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd

  Denitrifikační nádrže EMO I, II

  Mochovce Hydroizolace a ochrana nových železobetonových konstrukcí denitrifikačních nádrží. Celkový rozsah pro plošnou izolaci činí 5 922 m2. Pracovní trhliny byly ošetřeny technologií Xypex Dry-Pac v celkové délce 760 bm.
  Mosty

  Diaľničný Most Skala – Nemšová

  Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach.
  Systémy na zadržiavanie vody

  HDV Sásová

  Sasova Hydroizolace dynamické trhliny vodojemu.
  Všeobecné stavebné základy

  Investičná a Rozvojová Banka

  Poprad Na ochranu a hydroizoláciu stien a platní pod úrovňou terénu budovy tejto banky sa použili prípravky Xypex Concentrate a Modified v dvoch vrstvách. Spoje sa vyplnili a uzavreli prípravkami Xypex Dry-Pac a Xypex Patch'n Plug.
  Všeobecné stavebné základy

  Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku

  Ružomberok Hydroizolace základové desky (1.PP) a obvodových stěn knihovny přísadou Xypex Admix C-1000 proti tlakové vodě v rozsahu 7 600 kg.
  Všeobecné stavebné základy

  Komplex Daňového úradu a Slovenskej Sporiteľne

  Poprad Kvôli ochrane betónu a prevencii voči presakovaniu spodných vôd sa na steny a platne pod úrovňou terénu budovy tejto banky použili prípravky Xypex Concentrate a Modified. Spolu sa spotrebovalo približne 2 600 metrov štvorcových (28 000 štvorcových stôp) náteru Xypex a takmer 1 500 metrov (4 800 stôp) prípravku Xypex na spoje.
  Všeobecné stavebné základy

  Národná banka Slovenska

  Bratislava Po zlyhaní primárnej izolácie sadaním výškovej časti budovy (3.PP), ktorá bola realizovaná fóliou, sa objavili plošné priesaky a praskliny v stienách. Plošná izolácia bola realizovaná z negatívnej strany (vzdušnej strany) konštrukcie dvojnásobným náterom. Praskliny spôsobené narušením statiky budovy, boli podľa potreby vysekané a vytmelené. Po vyzretí hmôt boli ošetrené dvojnásobným náterom flexibilnou cementovou membránou.
  Všeobecné stavebné základy

  New Jersey- D1 Horná Streda- Nové Mesto nad Váhom

  Nové Mesto nad Váhom Hydroizolace a ochrana betonových svodidiel proti posypovým solím a vlivům počasí nástřikem Xypex Modified v celkovém rozsahu 6 779 m2.
  Všeobecné stavebné základy

  Obytný dům ALFA BETA

  Poprad Hydroizolace základových desek polyfunkčního objektu proti zemní vlhkosti nástřikem Xypex.
  Systémy na zadržiavanie vody

  Odběrná hráz Žakarovce

  Žakarovce Sanace a ochrana železobetonové konstrukce odběrné hráze materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac Celkově ošetřená plocha 120 m2.
  Všeobecné stavebné základy

  Oprava protihlukové stěny na D1 Prešov-Ličartovce

  Prešov Sanace, hydroizolace a ochrana betonové protihlukové stěny proti posypovým solím a povětrnostním vlivům v rozsahu 1 145 m2.
  Všeobecné stavebné základy

  Plavební komory Gabčíkovo

  Gabčíkovo Plošné utěsnění stěn plavebních komor dvojnásobným nátěrěm Xypex Concentrate a Modified. Utěsnění pracovních trhlin materiálem Xypex Dry-Pac.
  Všeobecné stavebné základy

  Polyfukční komplex Pri Mýtě- Košice

  Košice Hydroizolace obvodových stěn (2.PP) přísadou Xypex Admix C-1000 proti zemní vlhkosti v rozsahu 8 054 kg.
  Všeobecné stavebné základy

  Polyfunkční komplex Centrál

  Bratislava Hydroizolace základové desky (3.PP) polyfunkčního komplexu proti tlakové vodě (12 m vodní sloupec) přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 66 000 kg.
  Všeobecné stavebné základy

  Polyfunkční komplex Trinity

  Bratislava Hydroizolace základové desky (3.PP) polyfunkčního komplexu proti tlakové vodě (vodní sloupec 7 m) přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 29 965 kg.
  Všeobecné stavebné základy

  Polyfunkční objekt Javor

  Poprad Hydroizolace výtahových šachet, základové desky a obvodových stěn suterénu (1.PP) polyfukčního objektu pomocí přísady Xypex Admix C-1000 v rozsahu 2606 kg. Pracovní trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 417 bm.
  Všeobecné stavebné základy

  Polyfunkční objekt Rubicon

  Poprad Hydroizolace základové desky a obvodových stěn (1.PP) polyfunkčního objektu proti tlakové vodě přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 2 506 kg. Pracovní spáry byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 153 bm.
  Priehrady a zavlažovanie

  Priehrada Gabčíkovo

  Gabčíkovo Skôr, ako sa vchody a chodby vedúce k vodným zámkam tejto priehrady opravili a opatrili hydroizoláciou, betónový povrch sa najprv vyčistil vysokotlakovým čistiacim zariadením. Na povrch sa potom nanášali prípravky Xypex Concentrate a Modified v dvoch vrstvách. Praskliny a spoje sa vyplnili a uzavreli prípravkom Xypex Patch'n Plug.
  Všeobecné stavebné základy

  Šafránové zahrady

  Košice Hydroizolace obvodových stěn (1. PP) přísadou Xypex Admix C-1000 proti zemní vlhkosti o objemu 2 500 kg.
  Všeobecné stavebné základy

  Slovenská národní banka

  Bratislava Hydroizolace spodní stavby budovy proti vzlínání vody.
  Systémy na zadržiavanie vody

  VDJ Fiľakovo

  Fiľakovo Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží v rozsahu 803 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřeny systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 208 bm.
  Systémy na zadržiavanie vody

  VDJ Koziarka

  Bratislava Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (stropních panelů, průvlaků, sloupů a kalichů) objektu vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetrená plocha 292 m2.
  Systémy na zadržiavanie vody

  VDJ Krásňany

  Bratislava Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (průvlaků, sloupů) objektu vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 600 m2.
  Systémy na zadržiavanie vody

  VDJ Stará Voda

  Stara Voda Sanace a ochrana železobetonových konstrukcí objektu vodojemu materialy Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 182 m2.
  Systémy na zadržiavanie vody

  VDJ Tatranská Lomnica

  Tatranská Lomnica Sanace a ochrana železobetonových konstrukcí vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 89 m2.
  Systémy na zadržiavanie vody

  Vodojem Ludanice

  Ludanice Hydroizolace a sanace nedostavěného vodojemu v rozsahu 1 102 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 697 bm.
  Systémy na zadržiavanie vody

  Vodojem Štrbské pleso

  Štrbské pleso Sanačně hydroizolační práce při rekonstrukci vodojemu v rozsahu 1 045 m2. Délka ošetřených pracovních spár systémem Xypex Dry-Pac činí 480 bm.
  Všeobecné stavebné základy

  Zeď D1 Jablunkov- Jánovce

  Janovce- Jablonov Utěsnění průsaků vody v místě pracovní spáry na patě zdi v celkové délce 806 metrů.

 • DISTRIBÚTOR

  Drahomir Ilavsky

  Tel: 905-810-777
  E-mail
 • Prihlásiť sa na e-novinky
Scroll to top