Brodno1

Stacja Metra „Bródno”

Warszawa

Technologia hydroizolacji Xypex została zastosowana na wielu stacjach, tunelach i komorach odstawczych metra w Warszawie począwszy od stacji „Ratusz” w latach 90-tych a kończąc w 2022 r. na stacji „Bródno”. Xypex to nie tylko budowle podziemne czy fundamenty budynków i budowli. To także skuteczna izolacja i ochrona przed agresją chemiczną stosowana w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

 • agriculture

  Rolnictwo

  Produkty firmy Xypex odgrywają kluczową rolę w hydroizolacji i ochronie betonu przed przenikaniem wody pod ciśnieniem hydrostatycznym oraz agresją chemikaliów - typowych problemów prowadzących do skracania okresu przydatności użytkowej obiektów rolniczych.

 • dams

  Tamy i irygacja

  Szczelność konstrukcyjna tam betonowych i betonowych obiektów irygacyjnych zależy od ochrony stali zbrojeniowej przed korozją. Nieodpowiednia hydroizolacja, zarysowania i pękanie, nieszczelne połączenia, oddziaływanie chemikaliów, reakcji alkalia-kruszywo stanowią problemy, które doprowadzają  do uszkodzeń betonu. Może to prowadzić do strat wody, obniżenia tempa przepływu wody oraz nieplanowanych kosztów serwisowych. 

 • industry

  Obiekty przemysłowe

  Betonowe obiekty przemysłowe są nieustannie narażone na oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego, siarczanów, chlorków oraz innych agresywnych chemikaliów. Brak odpowiedniej ochrony betonu grozi utratą jego szczelności, co prowadzi do kosztownych działań naprawczych oraz skrócenia okresu jego przydatności użytkowej.

 • power

  Sieci energetyczne i przesyłowe mediów

  Z uwagi na swój charakter, betonowe konstrukcje energetyczne i przesyłowe mediów mogą być poważnie zagrożone przez oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego oraz chemikaliów. Brak odpowiedniej ochrony grozi utratą szczelności konstrukcji, co prowadzi do kosztownych działań naprawczych oraz skrócenia okresu przydatności użytkowej betonu.

 • bridges

  Mosty

  Mosty z betonu zbrojonego narażone są na ciągłe oddziaływanie destrukcyjnych czynników w postaci wilgoci oraz korozji chlorkowej. Brak odpowiedniej ochrony grozi szybką utratą szczelności konstrukcji mostu, co prowadzi do kosztownych działań naprawczych oraz skrócenia okresu jego przydatności użytkowej.

 • marine

  Budowle morskie

  Budowle morskie z betonu zbrojonego narażone są na ciągłe oddziaływanie destrukcyjnych czynników w postaci wilgoci oraz korozji chlorkowej. Brak odpowiedniej 
  ochrony grozi szybką utratą szczelności konstrukcji budowli morskiej, co prowadzi do kosztownych działań naprawczych oraz skrócenia okresu jej przydatności użytkowej.

 • water-treatment

  Oczyszczalnie ścieków

  Szczelność konstrukcyjna zbiorników   w oczyszczalniach ścieków zależy w całości od ochrony stali zbrojeniowej i betonu przed korozją. Firma Xypex posiada szerokie doświadczenie w zakresie hydroizolacji i ochrony przed agresją chemiczną  infrastruktury związanej z gospodarką ściekami i została uznana za kluczowy podmiot w tej branży.

 • foundations

  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Szczelność konstrukcyjna fundamentów budowlanych, bez względu na to czy posadowionych głęboko, czy płytko, może być poważnie zagrożona przez wodę gruntową lub opadową,  przecieki wody i wilgoć wynikające z wysokiego poziomu wód. Nietoksyczna technologia krystalizacji Xypex chroni setki fundamentów na całym świecie.

 • wwtp

  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Korozja biologiczna oraz infiltracja wody stanowią  poważne problemy  typowe dla instalacji odprowadzania i oczyszczania ścieków. Technologia krystalizacji Xypex  sprawdziła się zarówno w obiektach oczyszczania ścieków poddawanych renowacji, jak i w nowych. Uznaje się ją za najlepszą, jeśli chodzi o oddziaływanie chemikaliów w trudnych warunkach biochemicznych oraz odporność na infiltrację wody nawet przy skrajnie wysokim ciśnieniu hydrostatycznym.

 • tunnels

  Tunele

  Ze względu na swój charakter i lokalizację poważne zagrożenie dla tuneli mogą stanowić ciśnienie hydrostatyczne i przeciekanie wody wynikające z wysokiego poziomu cieków. Xypex posiada bogatą historię zapewniania hydroizolacji i ochrony tuneli.

 • DYSTRYBUTOR

  Adam Durka

  KRYSTAL – BET Sp. z o.o.
  Tel: +48 502 771 183
  E-mail
 • Rejestracja na E-News
Scroll to top