Brodno1

Stacja Metra „Bródno”

Warszawa

Technologia hydroizolacji Xypex została zastosowana na wielu stacjach, tunelach i komorach odstawczych metra w Warszawie począwszy od stacji „Ratusz” w latach 90-tych a kończąc w 2022 r. na stacji „Bródno”. Xypex to nie tylko budowle podziemne czy fundamenty budynków i budowli. To także skuteczna izolacja i ochrona przed agresją chemiczną stosowana w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

 • Projekty
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  ‘KERCELAK” kompleks mieszkaniowy

  Warszawa Ściany i płyty fundamentowe budynków zostały uszczelnione w technologii Xypex.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „ATRIUM” Centrum Biznesowe

  Warszawa Xypex Patch’n Plug został zastosowany do napraw rys i pęknięć. Następnie, jako hydroizolację, na ściany i płytę fundamentową nałożono Xypex Concentrate i Xypex
  Modified.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „FOKUS” budynek biurowy

  Warszawa Xypex Concentrate został zastosowany do uszczelnienia styku pomiędzy płytą stropową na poziomie 0,00 a ścianą szczelinową.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „Hector I” budynek biurowy

  Warszawa Płyta fundamentowa, ściany fundamentowe oraz przerwy robocze zostały uszczelnione za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Patch’n Plug.
  Konstrukcje zatrzymujące wodę

  „IBC” biurowiec Międzynarodowego Centrum Biznesu

  Warszawa Zbiorniki przeciwpożarowe w tym obiekcie zostały uszczelnione w technologii Xypex. Zastosowano dwuwarstwową izolację z Xypex Concentrate i Xypex
  Modified.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „Jan III Sobieski” hotel

  Warszawa Xypex Patch’n Plug i Xypex Concentrate zostały użyte do napraw i uszczelnienia przecieków ścian i płyt fundamentowych, które to przecieki powstały na skutek
  wad ist niejącej izolacji powłokowej.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „METROPOLITAN” budynek biurowy

  Warszawa „Metropolitan” składa się z trzech oddzielnych, połączonych garażem podziemnym budynków. Produkty Xypex zostały użyte do uszczelnienia zarówno połącze konstrukcyjnych jak i płyty fundamento wej tego zespołu budynków.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „NORWAY HOUSE” budynek biurowy

  Warszawa Płyta fundamentowa o grubości 1 m w biurowcu „Norway House” znajduje się 15 m poniżej poziomu gruntu. Produkt Xypex Patch'n Plug został zastosowany do uszczelnienia styków i przerw roboczych na długości 550 m, następnie aplikowano
  Xypex Concentrate na powi erzchnię płyty, oczepów i ścian szczelinowych.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „SPECTRUM TOWER” budynek biurowy

  Warszawa Produkty Xypex zostały zastosowane do uszczelnień połączeń konstrukcyjnych : styków i przerw roboczych ścian i płyty fundamentowej.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  „Warsaw Trade Tower” budynek biurowy

  Warszawa Xypex Concentrate został zastosowany do uszczelnienia głowic pali, płyty i ścian fundamentowych.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Akademia Muzyczna

  Bydgoszcz Mury ceglane poniżej poziomu terenu zostały naprawione poprzez nałożenie warstwy tynku z zaprawy cementowej, a następnie, w celu zapewnienia wodoodporności, jednej warstwy Xypex Concentrate.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynek biurowo-usługowy

  Warszawa Za pomocą domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF w ilości 550 kg  wykonano hydroizolację fundamentów.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynek biurowo-usługowy przy ul. Wielkiej

  Wrocław Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej o powierzchni 1.180 m2, na styku płyty dennej ze ścianą szczelinową zostosowano, poza uszczelnieniem liniowym, Xypex Concentrate.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynek biurowy Mangalia

  Warszawa Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej o powierzchni 3.000 m2, na styku płyty dennej ze ścianą szczelinową zostosowano, poza uszczelnieniem liniowym,  Xypex Concentrate
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynek biurowy North Gate (Belwedere Centrum)

  Warszawa Technologię Xypex zastosowano do uszczelnienia płyty fundamentowej o powierzchni ok. 2.300 m2 oraz zbiorników przeciwpożarowych.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynek mieszkalny wielorodzinny "Kamienica Pod dachem Polskim"

  Piastów Produkty Xypex Admix C-1000 NF oraz Xypex Patch'n Plug zostały zastosowane do uszczelnienia płyty fundamentowej budynku o powierzchni 965 m2. Rozbiórka istniejącej, nieszczelnej posadzki i wykonanie nowej płyty fundamentowej z domieszką Xypex Admix usunęło trwale problem zalewania garażu podziemnego pod budynkiem wodami gruntowymi i opadowymi. Ogółem wbudowano 600 kg Xypex Patch'n Plug do uszczelnień liniowych oraz 900 kg  Xypex Admix C-1000 NF.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynki apartamentowe z usługami

  Warszawa Na trzech wymienionych inwestycjach,  Xypex Concentrate został zastosowany jako izolacja przeciwodna fundamentów budynków - płyt i ścian fundamentowych, razem wbudowano około 6.000 kg Xypex-u.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Budynki mieszkalne wielorodzinne

  Warszawa Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowana do uszczelnienia fundamentów (płyt i ścian fundamentowych) na wymienionych realizacjach, ogółem wbudowano około 10.000 kg Xypex-u.
  Siedlecka, Obwodowa, Kordeckiego - 2015
  Garibaldiego, Kałuszyńska, Popularna, Anin - 2016
  Kruszewskiego - 2018
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Centrum Serwisowe Volvo

  Młochów Materiały Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane jako izolacja przeciwwodna fundamentów i zbiorników przy rozbudowie obiektu. Ogółem wbudowano  1.250 kg Xypex-u.
  Tamy i irygacja

  Dobrzeń zapora wodna

  Dobrzeń Ściany galerii tej zapory przeciekały z powodu silnego ciśnienia hydrostatycznego. Aby zapobiec dalszej infiltracji wody, zastosowano Xypex Patch’n Plug i Xypex
  Concentrate.
  Obiekty przemysłowe

  Komora elewatora zbożowego – Port Północny

  Gdańsk Ściany fundamentowe i płyta fundamentowa elewatora zbożowego, posadowione 10 m poniżej poziomu zasolonej wody gruntowej, zostały uszczelnione w technologii Xypex, w tym przy zastosowaniu metody ”sandwich”.
  Tunele

  komory technologiczne wodociągu praskiego

  Warszawa Xypex Concentrate, Xypex Modified oraz Xypex Patch'n Plug zostały użyte do wykonania izolacji przeciwwodnych płyt dennych i ścian komór oraz styków - razem 500 kg.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro w Warszawie: stacja A-19 Marymont

  Kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwodnych płyty fundamentowej, ścian i płyty stropowej za pomocą Xypex Concentrate - powierzchnia uszczelnienia 6.700 m2.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro w Warszawie: stacja A23 - Młociny

  Warszawa Kompleksowe uszczelnienie stacji : płyty dennej za pomocą Xypex Concentrate, płyty stropowej za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Modified, powierzchnie uszczelnione ogółem 22.100 m2.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro w Warszawie: stacje A20 - A22 (Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew) wraz z tunelami

  Warszawa Technologia Xypex - uszczelnienie płyt stropowych wraz z dylatacjami i przerwami roboczymi, powierzchnia uszczelnienia 32.000 m2.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro w Warszawie: tory odstawcze B16 i B17 przy stacjach Pl. Bankowy i Pl.Wilsona

  Warszawa Kompleksowe wykonanie hydroizolacji (płyty denne, stropowe i ściany) za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Modified, ogółem wbudowano 17.000 kg materiałów Xypex nie licząc wentylatorni i szybów demontażowych.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro Warszawskie stacja C21 Bródno

  Warszawa Domieszkę Xypex Admix C-1000 NF zastosowano do uszczelnienia betonów płyty dennej w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Wbudowano około 10.000 kg Xypex-u.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Metro warszawskie stacje C19, C20, C21: pompownie, kanały i wentylatornie

  Warszawa Do uszczelnienia pompowni, kanałów i wentylatorni zastosowano Xypex Concentrate, Xypex Modified  iF128 Xypex Patch'n Plug. Ogółem wbudowano 5.500 kg Xypex-u.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

  Warszawa Technologia Xypex - kompleksowe uszczelnienie płyty dennej o powierzchni 5.000 m2.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków Czajka

  Warszawa Materiały Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do uszczelnienia i zabezpieczenia zespołu zbiorników retencyjnych oraz komór mokrych. Powierzchnia uszczelnienia wyniosła 38.600 m2.
  Oczyszczalnie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków w Chorzelach

  Chorzele Produkty Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do zabezpieczenia chemoodpornego reaktorów biologicznych o powierzchni 5.600 m2.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

  Kiełczewo Produkty Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do ochrony betonu reaktorów biologicznych, osadników wstępnych, pompowni, osadników wtórnych, zbiorników WKF itp. Ogólna powierzchnia zabezpieczeń wyniosła 3.900 m2.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków w Kosowie Lackim

  Kosów Lacki Produkty Xypex Admix C-1000 NF, Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do uszczelnienia i zabezpieczenia przeciw agresji chemicznej zbiorników oczyszczalni. Powierzchnia ogółem 1.400 m2.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków w Łomiankach

  Łomianki Produkty Xypex Patch'n Plug, Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do wykonania napraw, uszczelnień i zabezpieczeń chemoodpornych tacy ociekowej, osadników wtórnych, zbiorników uśredniających osady . Powierzchnia ogółem 1.935 m2.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Oczyszczalnia ścieków w Siedlcach

  Siedlce Produkty Xypex Concentrate, Xypex Patch'n Plug oraz domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania napraw i doszczelnienia 2-ch zbiorników WKF, w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. Ogółem wbudowano 2.000 kg Xypex-u.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Osiedle mieszkaniowe przy ul. Opaczewskiej

  Warszawa Piwnice budynków tego osiedla zostały posadowione poniżej poziomu wód
  gruntowych. Xypex Patch’n Plug został użyty do naprawy pęknięć, Xypex Concentrate do uszczelnienia ścian i płyt fundamentowych.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Siedziba MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji)

  Warszawa Produkt Xypex Admix C-1000 NF (domieszka) został zastosowany do wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku głównego (segment A i B), ogółem wbudowano 4.250 kg Xypex Admix C-1000 NF.
  Konstrukcje zatrzymujące wodę

  Siedziba Operatora Przesyłowego PSE Konstancin-Bielawa: zbiorniki wody pitnej i tryskaczowej

  Konstancin-Bielawa jako izolacja przeciwwodna zbiorników zostały zastosowane materiały Xypex  Concentrate i Xypex Modified , powierzchnia uszczelnienia 800 m2.
  Tamy i irygacja

  śluza Rędzin, Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie ochrony obiektów przed powodzią

  Wrocław Produkty Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane jako impregnacja powierzchni ścian, posadzek i stropów w kanałach obiegowych śluzy o powierzchni ogółem 1.705 m2.
  Tunele

  Stacja „RATUSZ” metra warszawskiego

  Warszawa Była to pierwsza stacja metra w Polsce, gdzie jako hydroizolację typu ciężkiego zastosowano technologię Xypex. Produkty Xypex zostały użyte do uszczelnienia
  betonów całej stacji metra, w tym płyt fundamentowych, ścian i płyt stropowych.
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  Stacja Uzdatniania Wody przy elektrowni Opole

  Brzeg koło Opola Xypex Concentrate i Xypex Modified  zostały zastosowane jako zabezpieczenie przed agresją chemiczną dna i ścian komór mokrych i suchych na obiekcie stanowiska rozładunkowego chemikaliów, zbiorników technologicznych osadu zagęszczonego i floatu, oraz komór i zbiorników podfiltrowych, zbiorników popłuczyn i filtrów, wbudowano 27.000 kg Xypex-u.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  tor kolarski w Pruszkowie

  Pruszków Xypex Concentrate został zastosowany jako izolacja przeciwwodna płyt i ław fundamentowych oraz belek rusztu żelbetowego - powierzchnia uszczelnienia wyniosła 17.530 m2, do F6 wykonania izolacji przeciwwilgociowych na powierzchni 2.900 m2 zastosowano Xypex Modifed.
  Sieci energetyczne i przesyłu mediów

  Turawa elektrownia wodna

  Turawa Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane jako hydroizolacja od strony negatywnej do uszczelnienia przecieków w obszarze bloku zrzutowego zapory.
  Tunele

  Warsaw Metro Station A-15 'Ratusz'

  Warsaw The Xypex system was used to waterproof the concrete of the entire subway station, including the floors, walls and ceilings.
  Konstrukcje zatrzymujące wodę

  Wiglav zespół budynków biurowo - produkcyjnych (obecnie AGC Polska)

  Warszawa Ściany i dno nowo wybudowanego zbiornika przeciwpożarowego zostały zabezpieczone za pomocą Xypex Concentrate.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zawada zapora wodna

  Zawada Ekstremalne ciśnienie hydrostatyczne powodowało przecieki w betonie tunelu rurociągu. Xypex Concentrate został nałożony na wewnętrzne powierzchnie, aby
  zapobiec dalszej infiltracji wody.
  Konstrukcje zatrzymujące wodę

  Zbiornik wodny koło Białegostoku

  Okolice Białegostoku Xypex Concentrate został użyty do uszczelnienia i wzmocnienia nadbetonu stropu zbiornika (strop z płyt kanałowych). Powierzchnia stropu 3.000 m2.
  Konstrukcje zatrzymujące wodę

  Zbiorniki przeciwpożarowe w budynkach biurowych

  Warszawa Na obu obiektach zbiorniki wody deszczowej, p.poż., retencyjne o powierzchni ogółem 1.820 m2 zostały uszczelnione w 2-ch warstwach za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zespół budynków apartamentowych Wyspa Solna I etap

  Kołobrzeg Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej o powierzchni 3.300 m2.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zespół budynków biurowych Gdański Business Centre

  Warszawa Xypex Concentrate został zastosowany do uszczelnienia płyty fundamentowej na etapie A budowy, zbiorniki p.poż. w budynkach A i B Zostały uszczelnione za pomocą Xypex Concentrate, Xypex Modified i Xypex Patch'nPlug, ogółem wbudowano około 7.500 kg materiałów Xypex.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zespół mieszkalno -usługowy BRABANK II etap

  Gdańsk Domieszka Xypex Admix C-1000 NF została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej i ścian fundamentowych, ogółem powierzchnia uszczelnienia wyniosła 7.800 m2.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zespół mieszkalno-usługowy Apartamenty "MURANO"

  Warszawa Technologia Xypex została zastosowana na I i II etapie budowy jako izolacja przeciwwodna fundamentów, uszczelniono 15.300 m2 powierzchni.
  Budownictwo ogólne, fundamenty

  Zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Wołomin W ciągu 11-letniej współpracy z Inwestorem, na wszystkich jego inwestycjach, w technologii Xypex wykonano kompleksowe uszczelnienia fundamentów (płyt i ścian fundamentowych, ramp zjazdowych), wbudowano około 17.000 Xypex Concentrate oraz 44.000 kg Xypex Admix C-1000 NF.

 • DYSTRYBUTOR

  Adam Durka

  KRYSTAL – BET Sp. z o.o.
  Tel: +48 502 771 183
  E-mail
 • Rejestracja na E-News
Scroll to top