Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

 • Proyekto
  Mga Pangkalahatang Pundasyon ng Konstruksyon

  Antel 2000 Corporate Centre

  Lungsod ng Makati Ang mga produkto ng Xypex ay inilapat sa kongkreto sa ilang bahagi sa buong istrukturang ito, kabilang na ang cooling tower, deck sa bubungan, kusina, canopy, elevator pit, cistern tank, helipad, paradahan, bubong, tangke sa deck at kahon para sa halaman.
  Mga Istrukturang Naghahawak ng Tubig

  Craft Paper Plant

  Craft Paper Plant Ang Teknolohiyang Crystalline ng Xypex ay pinili na maging lunas sa mga problema sa tagas sa mga konkretong silo ng planta ng kraft na papel na ito.
  Mga Istrukturang Naghahawak ng Tubig

  Manila Peninsula Hotel

  Lungsod ng Makati Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

 • DISTRIBYUTOR

  Anthony Lim

  Tel: (02) 8920-9004 / (02) 8927-5990 / (02) 3411-4330 /
  E-mail
 • Magrehistro para sa E-News
Scroll to top