Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

12345
  • DISTRIBYUTOR

    Anthony Lim

    Tel: (02) 8920-9004 / (02) 8927-5990 / (02) 3411-4330 /
    E-mail
  • Magrehistro para sa E-News
Scroll to top