Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

Makakuha ng mga kasagutan sa mga madalas na katanungan tungkol sa Xypex, kabilang ang mga impormasyon tungkol sa pagkabit, mga produkto, teknolohiyang mala-kristal at marami pang iba.

 1. Ano ang kakaiba sa Xypex? View
 2. Ano ang mga karaniwang aplikasyon ng Xypex? View
 3. Gaano kalalim pumapasok sa kongkreto ang namuong mala-kristal ng Xypex? View
 4. Gaano katagal tumatagal ang Xypex? View
 5. Ginagamit ba ang Xypex upang gawing waterproof ang mga basag, mga sirang joint at iba pang mga depekto ng kongkreto? View
 6. Maaari bang gamitin ang Xypex laban sa matinding presyur na hydrostatic? View
 7. May masama bang epekto ang Xypex sa kongkreto? View
 8. Nakalalason ba ang Xypex? View
 9. Paano lumalaban ang kongkretong nilagyan ng Xypex sa mga agresibong kemikal? View
 10. Paano naiiba ang Xypex sa ibang mga produkto? View
 11. Pinoprotektahan ba ng Xypex ang kongkreto laban sa pinsala ng pagtigas/pagkalusaw? View
 12. Pinoprotektahan ba ng Xypex na mapatatag ang bakal? View
 13. Sa anu-anong mga porma magagamit ang Xypex Crystalline Technology? View
 • DISTRIBYUTOR

  Anthony Lim

  Tel: (02) 8920-9004 / (02) 8927-5990 / (02) 3411-4330 /
  E-mail
 • Magrehistro para sa E-News
Scroll to top