Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

Malugod na Pagbati mula sa Xypex sa Pilipinas

Kasalukuyan kang nasa Site ng Distributor ng Xypex Pilipinas. Dito, malalaman mo ang tungkol sa mga produkto at serbisyo namin, makakakita ka ng showcase ng mga lokal na proyekto, at maaari kang direktang makipag-ugnayan sa iyong panrehiyong Distributor hinggil sa anumang mga tanong o mga pagsisiyasat sa pagbebenta na maaaring mayroon ka. Kapag gusto mong pumunta sa Pandaigdigang Site ng Xypex anumang oras, mag-click lang dito www.xypex.com.

Ang mga produkto ng Crystalline Waterproofing na pinagmamay-arian ng Xypex ay iniimbak, ibinebenta at sinusuportahan namin sa bisa ng lisensiya mula sa Xypex Chemical Corporation. Sa loob ng mahigit 50 taon, at sa mahigit 90 bansa, pinoprotektahan ng makabagong Teknolohiya ng Crystalline Waterproofing ng Xypex ang mga kongkretokongkretong imprastruktura.

Sa buong mundo, sa bawat mapaghamong klima at iba’t ibang sitwasyon sa konstruksyon, subok at napatunayan na ang Teknolohiyang Crystalline ng Xypex sa libu-libong paggamit dito. Ngayon, ang Xypex ang nagtatakda sa pamantayan ng pagpapatupad ng kahusayan sa larangan nito, at patuloy na tinutukoy at ginagamit ito sa mas marami pang pangunahing paglalapat ng kongkretokongkreto.

  • DISTRIBYUTOR

    Anthony Lim

    Tel: (02) 8920-9004 / (02) 8927-5990 / (02) 3411-4330 /
    E-mail
  • Magrehistro para sa E-News
Scroll to top