xypex Rīgas Termoelektrocentrāle

Rīgas termoelektrocentrāle

Rīga

Rīgas termoelektrocentrāle ir jaunuzcelta elektroapakšstacija, kas nodrošina ūdens sildīšanu un pievadi Rīgas dzīvokļu centrālapkures sistēmai. Lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidību betona krātuvei, kas paredzēta, lai sausumā uzglabātu apkures procesam nepieciešamo koka šķeldu, tika izmantoti 1080 kg Xypex Admix. Priekšroka tika dota tieši Xypex, nevis sākotnēji paredzētajiem bitumena produktiem.

Saņemiet atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par Xypex, tostarp informāciju par uzstādīšanu, produktiem, kristālisko tehnoloģiju un daudz ko citu.

 1. Cik dziļš ir Xypex kristāliskais veidojums, kas iekļūst betonā? View
 2. Cik ilgi ir Xypex kalpo? View
 3. Cik izturīgs ar Xypex apstrādāts betons ir pret agresīvām ķīmiskām vielām? View
 4. Kā Xypex atšķiras no citiem produktiem? View
 5. Kādās formās ir pieejama Xypex kristalizācijas tehnoloģija? View
 6. Kāds ir tipisks Xypex pielietojums? View
 7. Kas Xypex padara unikālu? View
 8. Vai Xypex aizsargā armatūras tēraudu? View
 9. Vai Xypex aizsargā betonu pret sasaldēšanas/atkušanas radītiem bojājumiem? View
 10. Vai Xypex ir toksisks? View
 11. Vai Xypex negatīvi ietekmē betonu? View
 12. Vai Xypex tiek izmantots hidroizolācijas plaisām, bojātiem savienojumiem un citiem betona defektiem? View
 13. Vai Xypex var izmantot ekstrēma hidrostatiska spiediena gadījumā? View
Scroll to top