Komunardu 35

Komunardů XXXV (K35)

Praha

Ikonická budova v centru pražských Holešovic. Návrh domu navazuje na průmyslové dědictví Holešovic a zároveň obohacuje území o zeleň. Menší „shromažďovací“ prostor před hlavním vstupem zastíněný zelení slouží jako malá oáza na jinak poněkud monotónní hlavní ulici. Projekt získal ocenění časopisu Stavba, mediálního partnera soutěže Stavba roku 2021. Pro hydroizolaci desek a stěn podzemního třípatrového parkoviště byl použit materiál Xypex Admix C-1000 NF.

Před více než 50 lety vyvinula skupina chemiků vykazující poněkud brilantní důmyslnost ve společnosti Xypex Chemical Corporation technologii, která změnila způsob ochrany betonu před narušujícími tekutinami.

tech-banner
Základem technologie Xypex Crystalline je důkladné porozumění chemickému a fyzickému složení betonu. Beton je porézní. Jeho vlásečnice podobající se tunelům jsou přirozenou součástí hmoty umožňující průchod vodě a dalším kapalinám. Výzkumní pracovníci ve společnosti Xypex si uvědomili příležitost pro chemické ošetření, které by zabránilo, aby do těchto vlásečnic pronikala v jakémkoliv směru voda nebo jiné tekutiny. Reaktivní chemikálie používají pomocí difuze vodu jako migrační médium pro vstup a průchod vlásečnicemi betonu. Tento proces vyvolává chemickou reakci mezi Xypexem, vlhkostí a vedlejšími produkty hydratace cementu, čímž vytváří novou nerozpustnou krystalickou strukturu. Tato integrální struktura zaplňuje vlásečnicové oblasti a vytváří vodotěsný beton.

Skutečnost, že technologie Xypex Crystalline je nyní stanovena a používána na tisících různých vodotěsných projektů po celém světě je potvrzením původního konceptu. Vodotěsná technologie Crystalline byla myšlenka, která se rozšířila, protože se chemici ve společnosti Xypex ptali, o čem je beton, a našli způsob, jak jej vylepšit. Dnes pokračujeme v této tradici.
 • Představujeme technologii Xypex Crystalline

  Základem vývoje technologie Xypex Crystalline byla detailní znalost chemických a fyzikálních vlastností betonu. Beton je porézní. Jeho přirozenou součástí jsou tunelovité kapiláry, které umožňují pronikání vody a jiných kapalin.

  Výzkumní pracovníci Xypex našli možné řešení formou chemického ošetření, které by tyto kapiláry zaplnilo a zabránilo tak pronikání vody či jiných kapalin z jakéhokoli směru. Tato hmota vyplní dráhy kapilár, beton se tak naimpregnuje a nepropustí vodu.
  2
 • Animace technologie Xypex Crystalline

  Způsob, jakým technologie Xypex Crystalline impregnuje a chrání beton, přitahuje pozornost a zájem specifikátorů betonu i stavbyvedoucích po celém světě. Animace jedné kapiláry v několikanásobném zvětšení ilustruje, jak Xypex penetruje beton, jak se v průběhu katalytické reakce vytvářejí nerozpustné krystaly a vzniká struktura betonu, která je permanentně nepropustná pro vodu, a to i pod extrémním hydrostatickým tlakem.
  3
 • DISTRIBUTOR

  Jan Mandelik

  Nekap s.r.o.
  Tel: +420 233 323 902
  Odeslat e-mail
 • Register for E-News
Scroll to top