Komunardu 35

Komunardů XXXV (K35)

Praha

Ikonická budova v centru pražských Holešovic. Návrh domu navazuje na průmyslové dědictví Holešovic a zároveň obohacuje území o zeleň. Menší „shromažďovací“ prostor před hlavním vstupem zastíněný zelení slouží jako malá oáza na jinak poněkud monotónní hlavní ulici. Projekt získal ocenění časopisu Stavba, mediálního partnera soutěže Stavba roku 2021. Pro hydroizolaci desek a stěn podzemního třípatrového parkoviště byl použit materiál Xypex Admix C-1000 NF.

Nemáváme neustále naší zelenou vlajkou přátelskou k životnímu prostředí, ale Xypex a jeho rodina krystalických produktů pro vodotěsnost betonu mají odjakživa vřelý vztah se svým okolím.

sustain-banner

Díky více než 50 letům ve více než 90 zemích chápeme environmentální standardy a očekávání globálně. Nadále podporujeme programy, jako např. ISO a systémy hodnocení LEED aj., které zdůrazňují kvalitu produktu, firemní odpovědnost a dnešní problémy ohledně životního prostředí. Motta „Být zde“ a „Být ekologičtí“ jsou pro naši společnost nepřetržitými závazky.

Energetická efektivita, výběr materiálů, minimalizace vlivu pracoviště a snižování těkavých organických látek – to jsou ekologické výhody, které produkty Xypex poskytují světu staveb a se kterými usilují o udržitelnost životního prostředí.

Snižování materiálů a práce

Krystalická vodotěsná úprava pomocí Xypexu se může používat jako betonová přísada, čímž eliminuje práci nutnou k instalaci membrán nebo povrchů a výrazně snižuje náklady a požadavky na materiály.Recyklace betonu

Beton, který byl upravený na vodotěsnost pomocí krystalických produktů Xypex (nátěry, suchá směs nebo přísada) jsou plně recyklovatelný, zatímco produkty s přilepenou membránou recyklovat nelze.Trvalé řešení

Krystalická vodotěsná úprava pomocí Xypexu na rozdíl od membrán a dalších povrchových nátěrů netrpí během zasypávání na praskliny a v průběhu času se nezhoršuje její kvalita.

Těkavé organické látky (VOC)

Krystalická vodotěsná úprava pomocí Xypexu neobsahuje žádné těkavé organické látky. Toto je velkou výhodou oproti membránám aplikovaným pomocí tekutin, které obsahují významné množství těkavých organických látek.Snižování CO2 v ovzduší

Výroba cementu výrazné přispívá k množství CO2 v ovzduší, a proto je velmi důležité hledat způsoby, jak snižovat spotřebu cementu. Náhrada úletového popílku a strusek v designu směsi betonu získá velkou popularitu. Přísada pro vodotěsnost Xypex Admix C-500 je efektivním produktem pro vodotěsnost betonu a obsahuje úletový popílek a cementové strusky. To umožňuje používat designy s vysokou směsí náhrad.

  • DISTRIBUTOR

    Jan Mandelik

    Nekap s.r.o.
    Tel: +420 233 323 902
    Odeslat e-mail
  • Register for E-News
Scroll to top