Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

 • โครงการ
  การเก็บและการบำบัดน้ำเสีย

  โรงงานบำบัดน้ำเสียรัตนโกสินทร์

  บางลำพู สารเพิ่มความเข้มข้น Xypex ถูกใช้กับคอนกรีตจำนวน 30,000 ตารางเมตร เพื่อป้องกันการรั่วไหลในโรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่นี้
  รากฐานของการก่อสร้างทั่วไป, โครงสร้างที่อุ้มน้ำ

  ออลซีซั่นเพลส

  กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์ของ Xypex ถูกนำไปใช้กับโครงสร้างผนัง ปีกไม้ น้ำ และถัง STP ทั้ง 4 เฟสของโรงแรมและอาคารสำนักงาน
  รากฐานของการก่อสร้างทั่วไป

  อาคารริชชี่

  กรุงเทพฯ โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

Scroll to top