Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

 • xypex patch'n plug pail

  Patch’n Plug

  Patch'n Plug ของ Xypex ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัวอย่างรวดเร็ว ไม่หดตัว มีแรงเชื่อมต่อสูง ซีเมนต์ผสมไฮโดรลิคสำหรับการฉาบคอนกรีตและซ่อมแซม Patch’n Plug หยุดน้ำได้ในไม่กี่วินาทีและใช้ในการปิด รอยร้าว รู และข้อบกพร่องอื่นๆ ของคอนกรีต
  7
  c129a238-3659-4d8f-b0fe-ddc267c956ba
 • mega I & II

  Megamix I & II

  Megamix I ของ Xypex เป็นสารเคลือบบางสำหรับการฉาบผนังปูนกันน้ำและการฉาบทับหน้า ผิวคอนกรีตเหมือนการเคลือบทับหน้าสำหรับสารเพิ่มความเข้มข้นของ Xypex หรือใช้ในการตกแต่งทางสถาปัตย์.

  Megamix II ของ Xypex เป็นการฉาบซ่อมแซมแบบหนาสำหรับการฉาบซ่อมหรือฉาบทับคอนกรีตที่เสียหาย Megamix II ได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ดีเลิศ มีการหดตัวต่ำ ทนทาน และรับแรงได้สูง
  8
  55683982-5975-4f5b-8354-688c7f175821
 • country-pails-2019-AUS

  Megamix II พร้อมด้วยสาร Bio-San

  Megamix II พร้อมด้วยสาร Bio-San เป็นปูนฉาบพื้นผิวที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับปรับปรุง, ฟื้นฟูพื้นผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพที่เกิดจากการกัดกร่อนของจุลินทรีย์, การถูกเสียดสี/กัดเสาะและถูกทำลายโดยสารเคมี มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยมีประโยชน์หลายด้าน, การจับตัวเป็นเลิศ, การหดตัวของคอนกรีตเพียงเล็กน้อย, ทนทานต่อจุลอินทรีย์, กรด และถูกทำลายด้วยซัลเฟต Megamix II พร้อมด้วยสาร Bio-San ประกอบไปด้วยส่วนผสมแร่ธาตุที่สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถช่วยเหลือเนื้อปูนภายในที่ถูกซ่อมแซมที่ถูกทำลายโครงสร้างของไบโอฟิลม์ได้ ดังนั้นมันจึงจำกัดการกัดกร่อนจากจุลอินทรีย์ของพื้นผิวที่เกิดจากสภาพน้ำเสีย มันจำเป็นอย่างยิ่งในการยืดอายุท่อระบายน้ำและระบบโครงสร้างน้ำทิ้ง โดยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของกรดที่ทำให้แบคทีเรียตัวอย่างเช่น Thiobacillus ที่ก่อให้เกิดปัญหา MIC (ปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์) ในจำนวนหลายๆเครื่องมือเช่น การปูผิวใหม่ Megamix II พร้อมด้วยสาร Bio-San สามารถนำมาใช้แทนที่น้ำยารองพื้นผิวอีพอกซี่และปูนซ่อมแซมพื้นผิวแคลเซียมอลูมินตได้
  10
  06c680f4-4fe6-6432-ba7c-ff0000137baf
 • fcm-AUS

  FCM 80

  FCM 80 ได้รับการออกแบบเพื่อการซ่อมรอยร้าวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ การปิดรอยต่อการก่อสร้าง การฟื้นฟูคอนกรีตที่เสียหาย และคอนรีตกันน้ำ FCM เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสองส่วนซึ่งประกอบด้วยของเหลวโพลีเมอร์พิเศษและผงประสานคอนกรีต ทั้งสองส่วนนี้จะผสมกันก่อนใช้ง
  11
  5fab3b28-0be8-407a-a053-a45f310d5212
 • gamma-AUS

  Gamma Cure

  Gamma Cure ของ Xypex เป็นสารที่ใช้ในการรักษาซึ่งออกแบบพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์กันน้ำคริสตัลไลน์ของ Xypex Gamma Cure อาจใช้เป็นตัวเลือกสำหรับการใช้งาน Xypex บางอย่าง ซึ่งอาจใช้เป็น ตัวเร่งกระบวนการคริสตัลไลซ์ของ Xypex Xypex Gamma Cure ทำตัวเป็นสารชะลอการระเหยโดยการรักษาปริมาณความชื้นสูงสุดไว้ในการเคลือบของ Xypex นอกจากนี้ยังเป็นตัวเร่งการทำปฏิกิริยา การกันน้ำคริสตัลไลน์ของ Xypex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นฟิล์ม ที่สลายตัวด้วยตนเอง (2 – 3 วัน)
  13
  a3da8583-a2b0-45be-9116-e1520d1ac9ec
 • xyc-AUS

  Xycrylic Admix

  Xycrylic Admix สูตรน้ำ แข็งแกร่งสูง ส่วนผสมที่กระจายไปด้วยโพลิเมอร์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของส่วนผสมคอนกรีตพอร์ตแลนด์ ของเหลวนี้มีสีขาวขุ่นและช่วยเสริมการความสามารถในการฟื้นฟู เพิ่มการยึดเกาะ กันน้ำได้ดีเลิศ และทนต่อสภาพอากาศ และลดการหดตัวของการแตกร้าว Xycrylic Admix ยังใช้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Patch'n Plug ของ Xypex ได้
  14
  19ae5008-7c3a-43b2-a13a-8c6eb9afe87f
 • quick-AUS

  Quickset

  Quickset ของ Xypex เป็นของเหลวละลายในน้ำผสมด้วยซิลิเคต นิวโทรไลเซอร์หรือสารทำให้เป็นกลาง และ สารทำปฏิกิริยาทะลุทลวง ผสมเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็ง กันฝุ่น และฉาบปิดผิวพื้นคอนกรีตใหม่หรือที่เพิ่งปรับปรุง ใช้กับผิวคอนกรีต Quickset ของ Xypex จะแทรกซึมเข้าไปในทุกอณูของสารตั้งต้นตัวทำปฏิกิริยาของคอนกรีต และทำปฏิกิริยาทางเคมีกับหินปูนอิสระและแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อสร้างเจลที่แข็งและไม่ละลายภายในรูฝอยภายใน เพื่อปิดร่องเล็กๆ Quickset เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ได้ผิวที่แข็งขึ้นและป้องกันฝุ่นได้
  15
  ac95f6b4-6ed0-4e0c-a5de-6734e8373783
Scroll to top