Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

เราไม่ได้คอยโบกธงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีเขียวของเราเสมอ แต่ Xypex และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตกันน้ำคริสตัลไลน์มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นอบอุ่นกับสิ่งแวดล้อมเสมอมา

sustain-banner

การตั้งมั่นในมากกว่า90สิบประเทศเป็นเวลายาวนานกว่า50ปีได้ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและความคาดหวังด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล เราให้การสนับสนุนโครงการเช่น ISO และระบบการให้คะแนนอาคารเช่น LEEDซึ่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบขององค์กร และข้อกังวลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Xypexแล้ว การตั้งมั่นและการรักษาสภาพแวดล้อมคือความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้ง

การมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน การเลือกวัสดุ การลดผลกระทบของสถานที่ และการลดVOC –สิ่งเหล่านี้คือผลประโยชน์ของ ‘การรักษาสภาพแวดล้อม’ ที่ผลิตภัณฑ์ของ Xypex แบบปลอดสารพิษมอบให้กับโลกของสิ่งก่อสร้างและการแสวงหาความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อม

วัสดุและการลดแรงงาน

ระบบกันน้ำคริสตัลไลน์ Xypex สามารถใช้เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตได้ ดังนั้นจึงเป็นการลดแรงงานที่จำเป็นในการติดตั้งวัสดุกันซึม หรือสารเคลือบผิว และลดค่าใช้จ่ายและข้อกำหนดด้านวัสดุอย่างมีนัยสำคัญการรีไซเคิลคอนกรีต

คอนกรีตที่กันน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์คริสตัลไลน์ Xypex (สารเคลือบผิว สารเพิ่มความแกร่งผิว หรือสารผสม) สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่คอนกรีตที่มีวัสดุกันซึมแบบยึดเกาะจะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้การแก้ปัญหาอย่างถาวร

ระบบกันน้ำคริสตัลไลน์ Xypex แตกต่างจากวัสดุกันซึมและสารเคลือบผิวพื้นผิวอื่น ๆ เนื่องจากไม่สามารถเจาะหรือทำลายในระหว่างการถมกลบแต่งได้ และไม่สามารถชำรุดได้ตามกาลเวลา

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

ระบบกันน้ำคริสตัลไลน์ Xypex ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สิ่งนี้สามารถเทียบกับวัสดุกันซึมที่ใช้น้ำซึ่งมีจำนวนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) อย่างมีนัยสำคัญได้เป็นอย่างดีการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

เนื่องจากการผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เป็นตัวก่อเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่สำคัญ การหาหนทางในการลดการใช้ซีเมนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เถ้าลอยสูงและการทดแทนกากแร่ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ส่วนผสม Xypex Admix C-500 คือผลิตภัณฑ์กันน้ำที่มีประสิทธิภาพในคอนกรีตที่มีสารเถ้าลอยสูงและซีเมนต์จากกากแร่ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดการใช้งานการออกแบบส่วนผสมเพื่อทดแทนในระดับสูง

Scroll to top