Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

มากกว่50ปีที่ผ่านมา กลุ่มนักเคมีที่ Xypex Chemical Corporation ได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมโดยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกป้องคอนกรีตจากของเหลวที่ซึมแทรก

tech-banner

การพัฒนาเบื้องต้นของเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ Xypexคือการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการสร้างทางสารเคมีและทางกายภาพของคอนกรีต คอนกรีตมีรูพรุน ส่วนที่มีเส้นเหมือนโพรงคือส่วนตามธรรมชาติของมวลคอนกรีต และเป็นทางผ่านของน้ำและของเหลวอื่น ๆ นักวิจัยที่ Xypex เล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินการทางเคมีที่จะช่วยเติมโพรงเหล่านี้เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำและของเหลวอื่น ๆ จากทิศทางใด ๆ ด้วยวิธีการแพร่ สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาในผลิตภัณฑ์ Xypexซึ่งใช้น้ำเป็นสื่อจะเคลื่อนย้ายเข้าไปและไหลลงไปในโพรงคอนกรีต ขั้นตอนนี้เร่งปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง Xypex ความชื้น และจากผลิตภัณฑ์ที่มีการไฮเดรชันของซีเมนต์ที่ก่อเป็นโครงสร้างเหมือนผลึกแบบไม่ละลายน้ำ โครงสร้างที่สมบูรณ์นี้เติมพื้นที่โพรงที่กลายเป็นคอนกรีตกันน้ำ

ข้อเท็จจริงที่ปัจจุบันนี้มีการเฉพาะเจาะจงและใช้เทคโนโลยีคริสตัลไลน์Xypex ในโครงการเพื่อการกันน้ำที่หลากหลายทั่วโลกคือข้อพิสูจน์แนวคิดดั้งเดิม เทคโนโลยีกันน้ำคริสตัลไลน์คือแนวคิดที่เติบโตขึ้นเนื่องจากนักเคมีXypexได้ตั้งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับคอนกรีตและพบวิธีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ในปัจจุบันนี้เรายังคงสานต่อการดำเนินการนั้น ๆ

 • แนะนำเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex

  นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของคอนกรีต คอนกรีตมีรูพรุน รูพรุนนั้นมีลักษณะเหมือนเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นธรรมชาติของสสาร ก่อให้เกิดเป็นท่อส่งน้ำและของเหลวอื่น

  นักวิจัยของ Xypex ตระหนักถึงโอกาสในการทำการฟื้นฟูทางเคมีซึ่งจะเติมเต็มท่อเหล่านี้เพื่อปกป้องการเข้ามาของน้ำและของเหลวอื่นๆ ไม่ให้ซึมเข้ามาจากทุกทิศทาง การบูรณาการโครงสร้างเติมเต็มท่อทำให้คอนกรีตกันน้ำได้
  2
 • ภาพแอนิเมชั่นของเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex

  วิธีที่เทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex กันน้ำและปกป้องคอนกรีตยังคงดึงดูดความสนใจและน่าหลงใหลสำหรับผู้เลือกคอนกรีตและผู้รับเหมาทั่วโลก โดยการขยายภาพของท่อหนึ่ง ภาพแอนิเมชั่นแสดงให้เห็นวิธีการที่ Xypex แทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตและการทำปฏิกิริยาซึ่งนำไปสู่การสร้างคริสตัลที่ไม่ละลายน้ำและโครงสร้างของคอนกรีตซึ่งกันน้ำได้ถาวรแม้ในแรงดันน้ำระดับสูงมากก็ตาม
  3
 • เทคโนโลยีอนิเมชั่น ของ Bio-San C500

  วิดีโออนิเมชั่นนี้บรรยายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Xypex Bio-San C500 สามารถระบุและแก้ไขปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ (MIC) ในระบบน้ำเสียที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างพื้นฐานที่เป็นคอนกรีตได้อย่างไร
  3
Scroll to top