xypex Kleppe Vannverk

Kleppe Vannverk

Kleppe–Bryne

Som følge av sprekker og defekter i betongen hadde det oppstått lekkasjer på forskjellige steder i tunnelene og tankene i dette underjordiske vannverksprosjektet. Alle lekkasjer ble eliminert ved å reparere defektene med produkter fra Xypex. I tillegg fikk overflaten et strøk med slamoverflatemiddel fra Xypex.

Velkommen til Xypex in Norge

Du er nå på nettstedet til den norske distributøren for Xypex. Her kan du lese om våre produkter og tjenester, se eksempler på lokale prosjekter og kontakte din regionale distributør direkte med eventuelle spørsmål eller salgshenvendelser. Hvis du vil gå til Xypex' globale nettsted, klikker du her www.xypex.com.

Xypex’ rettighetsbeskyttede Crystalline vanntettingsprodukter lagres, selges og støttes av oss under lisens fra Xypex Chemical Corporation. I over 50 år, og i mer enn 90 land, har Xypex' nyskapende Crystalline vanntettingsteknologi beskyttet infrastruktur av betong.

Over hele verden, i alle typer utfordrende klimaer og ulike byggesituasjoner, har Crystalline-teknologien fra Xypex blitt testet og utprøvd ved tusenvis av anvendelser. I dag setter Xypex standarden for krevende anvendelser på sitt felt, og spesifiseres og brukes til stadig flere store betongprosjekter.

  • DISTRIBUTØR

    Anders M Paulsen

    Tel: (+47) 40028990
    E-postadresse
  • Registrer deg for e-nyheter
Scroll to top