xypex Kleppe Vannverk

Kleppe Vannverk

Kleppe–Bryne

Som følge av sprekker og defekter i betongen hadde det oppstått lekkasjer på forskjellige steder i tunnelene og tankene i dette underjordiske vannverksprosjektet. Alle lekkasjer ble eliminert ved å reparere defektene med produkter fra Xypex. I tillegg fikk overflaten et strøk med slamoverflatemiddel fra Xypex.

Vi fremmer ikke alltid den miljøvennlige siden vår, men Xyprex og utvalget av krystallinske produkter for betongvanntetting har alltid et godt forhold til omgivelsene sine.

sustain-banner

En tilstedeværelse i mer enn 90 land i mer enn 50 år har gitt oss en global forståelse av miljøstandarder og -forventninger. Vi fortsetter å støtte programmer som ISO og systemer for bygningsvurderinger, for eksempel LEED, som styrker produktkvalitet, bedriftsansvar og dagens miljøhensyn. For Xypex er det fortløpende forpliktelser å være til stede og miljøbevisste.

Energieffektivitet, valg av materialer, minimering av anleggenes innvirkning og reduksjon av flyktige organiske forbindelser – dette er de «grønne» fordelene som ikke-giftige Xypex-produkter gir til anleggsverdenen og steben etter miljømessig bærekraftighet.

Reduksjon av materiale og arbeidskraft

Krystallinsk Xypex-vanntetting kan brukes som en betongblanding, noe som fjerner arbeidskraften som kreves for å installere membraner eller belegg og i stor grad reduserer kostnader og krav om materialer.Resirkulere betong

Betongvanntetting med krystallinske Xypex-produkter (belegg, «dry-shake» eller blanding) kan resirkuleres, mens betong med en festet membran derimot ikke kan resirkuleres.Permanent løsning

I motsetning til membraner og annet overflatebelegg kan ikke krystallinsk Xypex-vanntetting punkteres eller skades under tilbakefylling og forringes ikke over tid.

Flyktige organiske forbindelser

Krystallinsk Xypex-vanntetting inneholder ikke flyktige organiske forbindelser. Dette foretrekkes fremfor membraner som påføres i flytende form, som inneholder betydelige mengder flyktige organiske forbindelser.Reduksjon av CO2 i atomsfæren

Siden betongproduksjon er en betydelig bidragsyter til CO2 i atmosfæren, er det kritisk å finne metoder for å redusere betongforbruk. Utskiftning av høyt flygendeaskeinnhold og slagg i designet til betongblandingen har blitt veldig populært. Xypex Admix C-500-blandingen for vanntetting er et effektivt vanntettingsprodukt for betong med høyt flygeaskeinnhold og slaggsement. Dette muliggjør bruk av design med høy utskiftning av blanding.

  • DISTRIBUTØR

    Anders M Paulsen

    Tel: (+47) 40028990
    E-postadresse
  • Registrer deg for e-nyheter
Scroll to top