xypex Kleppe Vannverk

Kleppe Vannverk

Kleppe–Bryne

Som følge av sprekker og defekter i betongen hadde det oppstått lekkasjer på forskjellige steder i tunnelene og tankene i dette underjordiske vannverksprosjektet. Alle lekkasjer ble eliminert ved å reparere defektene med produkter fra Xypex. I tillegg fikk overflaten et strøk med slamoverflatemiddel fra Xypex.

For mer enn 50 år siden utviklet en gruppe kjemikere – ved å fremvise enestående genialitet – hos Xypex Chemical Corporation en teknologi som kom til å endre hvordan betong beskyttes mot inntrengende væsker.

tech-banner

Grunnlaget for utviklingen av Xypex Crystalline Technology var en inngående forståelse av betongens kjemiske og fysiske sammensetning. Betong er porøs. De tunnellignende kapillærene er en naturlig del av massen og muliggjør gjennomgang av vann og andre væsker. Forskere hos Xypex oppdaget muligheten for en kjemisk behandling som kom til å fylle disse kapillærene for å forhindre inntrengning av vann og andre væsker fra hvilken som helst retning. Ved å bruke spredning bruker de reaktive kjemikaliene i Xypex-produkter vann som migrerende medium som går inn i og gjennom kapillærene i betongen. Denne prosessen fremskynder en kjemisk reaksjon mellom Xypex, fuktighet og biproduktene til vanntilsetning i sement, noe som danner en ny ikke-oppløselig krystallinsk struktur. Denne udelte strukturen fyller kapillarrørene og gjør betongen vanntett.

Det at Xypex Crystalline Technology nå blir spesifisert for og brukt i tusenvis av vanntettingsprosjekter over hele verden, er et testamente for det opprinnelige konseptet. Den krystallinske vanntettingsteknologien var en idé som ble utviklet fordi Xypex-kjemikere undersøklte hva betong handlet om, og fant en måte å gjøre det bedre på. Nå fortsetter vi tradisjonen.

 • Innledning om Crystalline-teknologien fra Xypex

  Grunnlaget for utviklingen av Crystalline-teknologien fra Xypex var en grundig forståelse av betongens kjemiske og fysiske egenskaper. Betong er porøs. De tunnellignende kapillærene er en naturlig del av massen og gjør det mulig for vann og andre væsker å trenge inn.

  Forskerne hos Xypex innså muligheten for å utvikle en kjemisk behandling som ville fylle disse kapillærene, slik at verken vann eller andre væsker kunne trenge inn fra noen retning. Denne integrerte strukturen fyller kapillærgangene slik at betongen blir vanntett.
  2
 • Animasjon av Crystalline-teknologien fra Xypex

  Viser hvordan Crystalline-teknologien fra Xypex beskytter betong og gjør den vanntett, noe som interesserer og fascinerer betongbrukere og entreprenører over hele verden. Animasjonen viser et sterkt forstørret bilde av én kapillær og illustrerer hvordan Xypex trenger gjennom betongen. Vi får se hvordan den katalytiske reaksjonen som oppstår, til slutt fører til at det dannes uoppløselige krystaller og en betongstruktur som er blitt permanent vanntett, selv mot ekstremt hydrostatisk trykk.
  3
 • DISTRIBUTØR

  Anders M Paulsen

  Tel: (+47) 40028990
  E-postadresse
 • Registrer deg for e-nyheter
Scroll to top