mongolia-01

ASAR Group LLC

Ulanbator

 • Xypex Concentrate pail

  Консинтрэйт

  Бусад Зайпексийн бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн химийн идэвхжил сайтай.Усаар зуурч шингэн зуурмаг үүсгэсний дараа бетон хийц эдлэлийн газар дээрхи болон газар доорхи хэсэгт нэг болон хоёр үеэр түрхэж ус болон химийн нэвчилтээс хамгаалах түрхлэг болгон хэрэглэнэ. Мөн хуурай байдлаар хэрэглэн бетон хийц эдлэлийн ус нэвчиж байгаа залгаас, заадас, эвдрэлийг бөглөх, засварлах ажилд хэрэглэнэ.
  1
  19f665f4-4fe6-6432-ba7c-ff0000137baf
 • Xypex Modified pail

  Модифайд

  Зайпекс Консинтрэйтын түрхлэгийн дээр гадаргууг хатууруулж бэхжүүлэх зорилгоор болон барилгын суурийн гадна ханыг чийгээс хамгаалах түрхлэг болгон нэг үеэр түрхэж хэрэглэнэ.
  2
  28f665f4-4fe6-6432-ba7c-ff0000137baf
Scroll to top