mongolia-01

ASAR Group LLC

Ulanbator

Xypex бол өвөрмөц. Зайпексын ус үл нэвтрүүлэх системийн талстат бүтэц нь бусад хаалтын бүтээгдэхүүнээс олон төрлийн хэрэглээний давуу талтай байдаг. 

advantages-banner

Зайпекс бусдаас өөр

Зайпексын ус үл нэвтрүүлэх системийн талстат бүтэц нь бусад хаалтын бүтээгдэхүүнээс олон төрлийн хэрэглээний давуу талтай байдаг.

 • Зайпекс ашиглахад хуурай гадаргуу хэрэггүй, харин ч нойтон гадаргуу хэрэгтэй.
 • Зайпекс ашиглахад хуурай цаг уур шаардлагагүй.
 • Зайпекс ашиглахаас өмнө үнэтэйгээр гадаргуу тэгшлэх, хавтгайруулах шаардлагагүй.
 • Цоорч, урагдаж, оёдол нь тасрахгүй.
 • Буцааж дүүргэх эсвэл ган төмөр, төмөр утсан хашаа эсвэл бусад материал оруулах үед хамгаалах шаардлагагүй.
 • Бетонон гадаргуйн аль ч талд ашиглаж болно – усны даралтын сөрөг эсвэл эерэг талд болно.
 • Зайпексыг булан, үзүүр эсвэл хаалт хооронд бөглөх, давхарлах шаардлаггүй.
 • Ихэнх бусад аргыг бодвол ашиглахад өртөг багатай.

Ашиглалтын давуу тал

Зайпекс талстжилтат бетонд ус үл нэвтрүүлэх систем энгийн хаалтан бүтээгдэхүүнээс, жишээ нь бүрхүүл болон цементэн түрхлэгээс маш өөр юм.

Дараах ялгааг сонирхно уу:

 • Зайпекс нь бетоны массын гүнд нүх, сүв, хоолойнд талстат бүтэц үүсгэж, ус болон идэвхит химийн бодисны нэвчилтыг зогсоодог. Харин хаалтын төрлийн бүтээгдэхүүн нв зөвхөн гадаргуу дээр үйлчилдэг.
 • Зайпекс нь гадаргуунд наалдаж байж ус үл нэвтрүүлэх үйлчилгээгээ өгөх шаардлагагүй учраас, онц хүчтэй гидростатик даралтад тэсвэртэй.
 • 0.5мм хүртэл нарийн статик цууралтыг бөглөнө.
 • Хаалтат бүтээгдэхүүн шиг муудах асуудал байхгүй.
 • Зайпекс байнгынх бөгөөд ус байх мөчид ахин идэвхждэг.
Scroll to top