xypex HE Dubrava

HE Dubrava

Čakovec

Sanacija hidroizolacije AB podzemnih konstrukcija strojarnica i rezervoara otpadnog ulja. Pukotine i segregirane površine na stropovima i zidovima (kroz koje je prodirala voda i otpadno ulje) sanirane su zasijecanjima, premazima i ispunama sa Xypex® materijalima. Xypex® Admix C-1000 NF, a i Xypex® Concentrate.

 • Projekti
  Temelji u građevini općenito

  Apartmanska zgrada

  Punat - otok Krk Građevina 50 m od mora. Zbog potrebne visine podzemnog dijela objekta izvršilo se podzidavanje u visinu od 60 cm. Nakon izrade novog podložnog betona (koji je trebao biti podloga za membransku hidroizolaciju) počelo je prodirati more. Visina morske vode je bila oko 30 cm. U takvim uvjetima ni jedna membranska hidroizolacija se nije mogla izvesti. Prvo su zaustavljeni nagli prodori vode s materijalima Xypex Patch'n Plug i Xypex Concentrate, a nova temeljna ploča je rađena s dodatkom Xypex Admix C-1000 NF.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Bazen Tomislavac

  Sljeme Podzemni prostor, ispod samog bazena nalazi se strojarnica i rezervoar protupožarne vode. Na plafonu i zidovima vidljive pukotine i prodori vode i vlage. Zasjecanje betona, premaz materijalom Xypex Concentrate te ispuna kitom Xypex Patch’n Plug. Završni dvostruki premaz materijalima Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Temelji u građevini općenito

  Betonara

  Požega Visokozahtjevni projekt betonare od prodora vode rješen dodatkom Xypex Admix C-1000 NF i obradom spojeva Xypex Concentrate. AB konstrukcije (C 25/30) temeljne ploče (d=40 cm) i zidova (d=25 cm) izgrađene su na zadovoljstvo investitora.
  Poljoprivreda

  Farma stoke

  Sunja U podzemnom spremištu gnojiva, novosagrađene farme krava došlo je do jakih procurivanja podzemnih voda, a na segregiranim površinama betona, rupama zatezača oplate i loše obrađenim dilatacionim reškama. Zasjecanjem betona i ugradnjom pvc cijevčica u reške, usmjerili smo vodu kroz iste, a oko njih zapunjavali brzovezujućim kitom Xypex Patch’n Plug. Nakon 30 minuta, vadili smo cjevčicu, ugurali gumeni čep i kit Xypex Patch’n Plug. Završni dvostruki premaz materijalima Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Temelji u građevini općenito

  Hala distribucijskog centra

  Dugo Selo Projektirana hala, s montažnim betonskim zidovima izvedena na trakastim temeljima koji su premazani materijalom Xypex Concentrate. Između njih ugrađen vodonepropusni beton temeljne ploče d=25 cm s dodatkom Xypex Admix. Između montažnih zidova i trakastih temelja praznine (v=5-10 cm) zapunjavane kvarcnim pijeskom i kitom Xypex Patch’n Plug, te premazani materijalima Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Energetika i komunalne usluge

  HE Dubrava

  Čakovec Sanacija hidroizolacije AB podzemnih konstrukcija strojarnica i rezervoara otpadnog ulja. Pukotine i segregirane površine na stropovima i zidovima (kroz koje je prodirala voda i otpadno ulje) sanirane su zasjecanjima, premazima i ispunama sa Xypex materijalima. Xypex Admix C-1000 NF, a i Xypex Concentrate.
  Energetika i komunalne usluge

  HE Varaždin

  Varaždin Podzemno spremište (30 m ispod površine) – 3.000 m³ vode. AB strop i zidovi debljine 3,00 m. Vrijeme redovnog godišnjeg remonta postrojenja vrlo kratko 7-10 dana. Posljednih 6 godina izvođač radova koristio za sanaciju pukotina betona sistem injektiranja epoxy smolom što se nije pokazalo dobrim jer za epoxy mora sve biti suho. Sve pukotine zasjecane u pravokutnom obliku, sve do “zdravog” betona. Prvi premaz materijalom Xypex Concentrate. Zapunjavanje utora materijalom Xypex Patch’n Plug. Završno zapunjavanje glet masom u dva sloja Xypex Patch’n Plug i Xypex Modified prekrivajući utore sa svake strane.
  Predgotovljene konstrukcije

  Kanalizacijski cjevovod

  Krapina Na ovome je betonskom cjevovodu u SZ Hrvatskoj dolazilo do propuštanja na različitim spojevima. Ovaj je problem uspješno riješen primjenom proizvoda Xypex Patch'n Plug i Xypex Concentrate.
  Temelji u građevini općenito

  Stambena zgrada Jelkovečka

  Varaždin Stambena zgrada bez podzemne etaže. Prethodnim ispitivanjima utvrđeno da nema nikakovih podzemnih voda. Svi trakasti temelji premazani smjesom Xypex Concentrate po bočnim i horizontalnim površinama kako bi se spriječio prodor kapilarne vlage.
  Temelji u građevini općenito

  Stambena zgrada Knežija

  Zagreb Uslijed konstantnih oborina i prodora podzemnih voda pumpe nisu uspjevale do kraja odstraniti vodu u građevinskoj jami. Uz suglasnost projektanta i nadzora ugrađen je beton temeljne ploče s dodatkom Xypex Admix C-1000 NF - 1% na težinu cementa. Svježi beton, uzgonom je izbacio vodu, a zahvaljujući dodatku beton je odlično sazrio. Na svim spojevima ugrađene gumene trake i premazi Xypex Concentrate i Xypex Modified. Zidovi d=25 cm betonirani također s dodatkom Xypex Admix C-1000 NF. U rupe zatezača oplate ugrađeni gumeni čepovi i brzovezujući kit Xypex Patch’n Plug.
  Temelji u građevini općenito

  Stambena zgrada Trsje

  Zagreb Nova, neuseljena građevina sa loše izvedenom hidroizolacijom. Prodori vode i vlage u najdonjoj etaži vidljivi na sve strane: plafoni, zidovi, temeljna ploča te spojevi istih. Vrlo zahtjevna sanacija rješena vrlo uspješno Xypex materijalima.
  Temelji u građevini općenito

  Stambena zgrada Tuškanova

  Zagreb Prenamjena stare tvornice u novu stambeno poslovnu zgradu. Podrumski prostor tretiran vodonepropusnim materijalima Xypex Concentrate i Xypex Patch’n Plug. U dvorišnom prostoru izgrađena podzemna garaža (2.400 m²) u 3 etaže, svaka od 800 m². Beton temeljne ploče d=40 cm i zidova d=25 cm s dodatkom Xypex Admix C-1000 NF. Doziranje u količini od 1% na težinu cementa - mješano na gradilištu, u automikseru. Na svim spojevima ugrađene gumene trake i premazi Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Temelji u građevini općenito

  Stambeno naselje na Jarunu

  Xypex Admix (2450 kg) dodan je u 700 m3 betona koji je korišten pri gradnji temelja i podzemne garaže ovog stambenog naselja s 2 zgrade. Debljina tretirane ploče bila je 60 cm, a debljina zidova 30 cm. Za 300 m okomitih i vodoravnih spojnica korišteni su i Xypex Concentrate i Xypex Dry-Pac.
  Temelji u građevini općenito

  Stambeno poslovna zgrada Alca

  Pula Podzemna garaža novosagrađene građevine površine 600 m², specifična po ulasku i izlasku automobila teretnim liftom. Na većini zidova pukotine, segregirane površine gdje su prodori vode i vlage, a naročito na svim spojevima zid-temeljna ploča. Zasjecanje betonskih utora i segregiranih površina, ispiranje visokotlačnim peračem. Tretiranje premazom Xypex Concentrate i kitom Xypex Patch’n Plug. Odstranjivanje podne glazure i termoizolacije uz zidove, procjeđivanje i usisavanje vode. Saniranje spojeva materijalima Xypex Concentrate i Xypex Patch’n Plug. Završni dvoslojni premaz materijalima Xypex Concentrate i Xypex Modified.
  Industrijski objekti

  Tvornica Milsing

  Velika Gorica Nova građevina, bez jakog hidrostatskog pritiska. U temeljnu ploču je dozirano 0,5% dodatka Xypex Admix C-1000 NF uz čepastu foliju kao mehaničku zaštitu i okipor za termoizolaciju. Spoj temeljne ploče i predzgotovljenih betonskih elementa zidova obrađeni su premazom Xypex Concentrate.
  Temelji u građevini općenito

  Urbana vila Hrastov Gaj

  Zagreb Građevina u laganom zasjeku s okolnim potpornim AB zidovima koji su betonirani s dodatkom Xypex Admix za potpunu vodonepropusnost betona, kao i temeljna ploča d=40 cm i AB zidovi. Na zidove ugrađena toplinska izolacija i čepasta folija. Svi spojevi obrađeni linijskom obradom Xypex Dry-Pac.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Vodosprema Bukovac

  Zagreb Zasjecanje i sanacija svih pukotina na oblozi komore te oko prodora cjevovoda linijskom obradom Xypex materijalima.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Vodosprema Cerje

  Dugo Selo Nova vodosprema je izvedena klasičnim membranskim sustavom. Nakon testiranje vodospreme uvidjelo se da je vodosprema imala prodore vode na većini spojeva membrana, spojeva pod-zid i proboja cijevi kroz betonsku konstrukciju. Odlučeno je sanirati problematična mjesta Xypex-om, jer bi zamjena kompletne hidroizolacije predstavljala veliki trošak sanacije na novom objektu, koji nije bio još pušten u rad. I na ovom primjeru je Xypex „popravio“ greške membranske hidroizolacije.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Vodosprema Grad mladih

  Zagreb Skidanje stare cementne obloge visokotlačnim peračem, zasjecanje te sanacija svih pukotina i spojeva linijskom obradom Xypex materijalima. Premazivanje zidova, stropa, stupova i temeljne ploče Xypex Concentrate (1,70 kg/m²). Nanošenje vodonepropusnog reparaturnog morta debljine do 2 cm. Nanošenje završnog sloja Xypex Modified i Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. Nakon 12 dana ispiranje komora vodom i ispitivanje vodonepropusnosti.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Vodosprema Jurjevska

  Zagreb Sanacija vodospreme iz 1878., gdje je testiran niz materijala i tehnologija za sanaciju, te rađeni probni uzorci raznih premaza. Nanošenje završnog sloja Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. I na ovom primjeru se Xypex pokazao kao najkvalitetnije riješenje u sanacijama vodosprema.
  Konstrukcije za zadržavanje vode

  Vodosprema Teškovec

  Zagreb Skidanje stare cementne obloge visokotlačnim peračem, zasjecanje te sanacija svih pukotina i spojeva linijskom obradom Xypex materijalima. Premazivanje zidova, stropa, stupova i temeljne ploče Xypex Concentrate (1,70 kg/m²). Nanošenje vodonepropusnog reparaturnog morta debljine do 2 cm. Nanošenje završnog sloja Xypex Modified i Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. Nakon 12 dana ispiranje komora vodom i ispitivanje vodonepropusnosti.
  Temelji u građevini općenito

  Volksbank

  Stara je žbuka na zidovima i podu na mnogim mjestima jako propuštala. Za popravak 100 m pukotina i spojnica korišteni su Xypex Patch'n Plug i Concentrate. Zatim je cijela površina tretirana dvoslojnim premazom proizvoda Xypex Concentrate i Modified.

 • DISTRIBUTER

  Krešimir Ivanković

  Tel: +385 1 3041400
  Elektronička pošta
 • Registracija na e-novosti
Scroll to top