xypex Harjavallan vesivoimalatos pato

Harjavallan vesivoimalatos pato

Harjavalta

Vesivoimalaitoksen patorakenteen uudistusprojektissa käytettiin Xypex Admix lisäainetta varmistamaan betonirakenteen vedentiiveyden.

Yli 50 vuotta sitten ryhmä Xypex Chemical Corporationin kemistejä kehitti nerokkaan teknologian, joka mullisti tavan, jolla betonia suojataan sen sisään tunkeutuvilta nesteiltä.

tech-banner
Xypex kideteknologian kehityksen takana oli betonin kemiallisen ja fyysisen rakenteen perusteellinen ymmärrys. Betoni on huokoista. Sen tunnelimaiset kapilaaritiehyeet ovat luonnollinen osa betonin massaa ja ne mahdollistavat veden ja muiden nesteiden kulun. Xypexin tutkijat löysivät tilaisuuden kemialliselle käsittelylle, joka täyttäisi kapilaaritiehyeet estäen veden ja muiden nesteiden tunkeutumisen kaikista suunnista. Diffuusion avulla Xypex-tuotteiden kemikaalit käyttävät vettä siirtymisvälineenä liikkuakseen betonin kapilaaritiehyissä. Tämä prosessi kiihdyttää Xypexin, kosteuden ja sementin hydrataation sivutuotteiden välistä kemiallista reaktiota muodostaen uuden liukenemattoman kiteisen rakenteen. Tämä yhtenäinen rakenne täyttää kapilaaritiehyeet tehden betonista vesitiiviin.

Se, että Xypex kideteknologiaa käytetään nykyään tuhansissa erilaisissa vedeneristyskäsittelyissä kaikkialla maailmassa, on tae alkuperäisen konseptin pitävyydestä. Ajatus kidevesieristysteknologiasta kehittyi Xypexin kemistien tutkiessa betonin olemusta ja löytäessä tavan tehdä siitä parempaa. Jatkamme tätä perinnettä vielä tänään.
 • Johdanto Xypex teknologiaan

  Xypex teknologian perusta on betonin kemiallisen ja fyysisen koostumuksen syvällinen tuntemus. Betoni on luonnostaan huokoinen materiaali. Sen sisällä kulkeva kapilaariverkosto on samalla reitti veden ja muiden nesteiden kulkeutumiselle.

  Xypexin tutkijat havaitsivat tarpeen estää veden kapilaarinen eteneminen betonissa, jota varten he kehittivät kemiallisesti aktiivisen tuotteen tiivistämään kapilaaritiehyet sekä halkeamat. Xypex tuotteiden teknologia käyttää vettä apunaan siirtyessään ja edetessään betonirakenteen matriisissa. Tämä prosessi aikaansaa kemiallisen reaktion Xypexin, kosteuden ja betonin mineraalien välillä, josta muodostuu veteen liukenemattomia ja pysyviä reaktiotuotteita. Lopputuloksena on vesitiivis ja vedeneristetty betoni.  
  2
 • Xypex Crystalline -teknologian animaatio

  Oheinen video kuvastaa kuinka Xypex tuotteiden teknologia etenee betonin kapilaaritiehyeissä ja halkeamissa. Tuote siirtyy vettä apunaan käyttäen ja etenee betonin sisällä. Tuote hakeutuu myös veden painetta vastaan, minkä ansiosta sillä voidaan tehdä korjaustoimenpiteitä myös sisäpuolelta kosteuslähdettä vastaan. Lopputuloksena on tiivistynyt rakenne, joka kestää myös kovaa hydrostaattista painetta.

  3
 • JAKELIJA

  Ronald Sulin

  Insinooritoimisto Sulin oy
  Tel: 09 350 5700, 040 560 0988
  Sähköposti
 • Tilaa e-uutiset
Scroll to top