xypex Harjavallan vesivoimalatos pato

Harjavallan vesivoimalatos pato

Harjavalta

Vesivoimalaitoksen patorakenteen uudistusprojektissa käytettiin Xypex Admix lisäainetta varmistamaan betonirakenteen vedentiiveyden.

Me emme tee ympäristöystävällisyydestämme suurta numeroa, mutta Xypexillä ja sen kiteisillä betonin vedeneristystuotteilla on aina ollut läheinen suhde ympäristöönsä.

sustain-banner

Toiminta yli 90 maassa yli 50 vuoden ajan on antanut meille ympäristövaatimusten ja -odotusten globaalin ymmärryksen. Jatkamme ISO:n kaltaisten ohjelmien ja LEED:n kaltaisten rakennusten sertifiointijärjestelmien tukemista lujittaaksemme tuotteen laatua, yhtiövastuuta ja ottaaksemme huomioon nykypäivän ympäristölliset huolenaiheet. Xypexille ympäristöystävällisyys merkitsee jatkuvaa sitoutumista.

Xypex-tuotteet tuovat rakennustoimintaan ympäristöystävällisiä etuja, kuten energiatehokkuuden, materiaalien tarkan valinnan, työmaan vaikutusten minimoinnin ja VOC-päästöjen vähentämisen kestävän kehityksen tavoittelun lisäksi.

Materiaalien ja urakoinnin vähentäminen

Xypex kidevesieristystä voidaan käyttää betonin lisänä, minkä ansiosta kalvojen ja pinnoitteiden asentamiseen tarvittavaa urakointia ei tarvita. Tämä pienentää kuluja ja materiaalien tarvetta huomattavasti.Betonin kierrätys

Xypexin kiteisillä tuotteilla (pinnoitteilla, kuivasirotteilla tai lisäaineilla) vesieristetty betoni on täysin kierrätyskelpoista, kun taas betonia, johon on kiinnitetty kalvo, ei voida kierrättää.Pysyvä ratkaisu

Toisin kuin kalvot ja muut pinnoitteet, Xypein kiteinen vedeneristys ei voi puhjeta tai vahingoittua täytön aikana, eikä se rapistu ajan myötä.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compounds, VOC)

Xypexin kiteinen vesieristys ei sisällä VOC-yhdisteitä. Tämä on etu merkittäviä määriä VOC-yhdisteitä sisältäviin nestemäisinä levitettäviin kalvoihin verrattuna.Ilmakehän hiilidioksidin vähentäminen

Koska betonin tuotanto vaikuttaa merkittävästi ilmakehän hiilidioksidin määrään, on keskeisen tärkeää löytää tapoja vähentää betonin käyttöä. Lentotuhkan ja kuonasementin lisääminen betoniseokseen on yleistynyt. Xypex Admix C-500 -vesieristysseos on tehokas betonin vedenestotuote, joka sisältää runsaasti lentotuhkaa ja kuonasementtiä. Se mahdollistaa korvaavien seosten tehokkaan käytön.

  • JAKELIJA

    Ronald Sulin

    Insinooritoimisto Sulin oy
    Tel: 09 350 5700, 040 560 0988
    Sähköposti
  • Tilaa e-uutiset
Scroll to top