Резервоар на летище София

Резервоар на летище София

София

Този нов резервоар с прилежащи бетонни канали е хидроизолиран чрез прилагане на два слоя Concentrate на Xypex и Modified на Xypex.

Преди повече от 50 години, демонстрирайки блестяща изобретателност, група химици от Xypex Chemical Corporation разработват технология, която ще променила начина, по който бетонът се защитава от навлизането на течности.
tech-banner
Основно средство за разработването на кристалната технология на Xypex беше задълбоченото разбиране на химическия и физическия състав на бетона. Бетонът е порест. Неговите приличащи на тунели капиляри са естествена част от неговата маса и позволяват преминаването на вода и други течности. Изследователите от Xypex откриват възможността за химическо третиране, което да запълни тези капиляри, за да се предотврати проникването на вода и други течности от всяка посока. Чрез дифузия реактивните химикали в продуктите на Xypex използват водата като мигрираща среда за навлизане и преминаване по капилярите на бетона. Този процес ускорява химическата реакция между Xypex, влагата и страничните продукти на хидратацията на цимента, образувайки нова неразтворима кристална структура. Тази интегрална структура запълва капилярните пътища, като по този начин прави бетона водоустойчив.

Фактът, че сега кристалната технология на Xypex се препоръчва и използва в хиляди разнообразни хидроизолационни проекти по целия свят е свидетелство за оригиналната концепция. Кристалната хидроизолационна технология беше идея, която се разрасна, тъй като химиците от Xypex си поставиха въпроса какво представлява бетонът по своята същност и намериха начин да го направят по-добър. Днес ние продължаваме традицията
 • Представяне на кристалната технология на Xypex

  Основно за разработката на кристалната технология на Xypex е задълбоченото разбиране за химическия и физически състав на бетона. Бетонът е порест материал. Неговите капиляри с тунелоподобна структура са естествена част от неговата маса и позволяват пропускането на вода и други течности.

  Изследователите от Xypex видяха възможност за химическа обработка, която ще запълни тези капиляри, за да предотврати проникването на вода и други течности в която и да е посока. Тази интегрална структура запълва порите и капилярите, като по този начин прави бетона водоустойчив.
  2
 • Анимация на кристалната технология на Xypex

  Начинът, по който кристалната технология на Xypex работи за постигане на водоустойчивост и защита на бетона, продължава да поддържа интереса и симпатиите на специалистите и строители, работещи с бетон от цял свят. Чрез силно увеличения изглед на един капиляр, анимацията илюстрира как Xypex прониква в бетона и как произтичащата от това каталитична реакция в крайна сметка води до образуването на неразтворими кристали в бетонната структура, която става постоянно водоустойчива, дори срещу крайно негативно хидростатично налягане.
  3
Scroll to top